fenosa.jpg

La Ir-Responsabilitat d´Unión Fenosa: Nicaragua, Colòmbia i Guatemala


Descarregar arxiu   

Jesús Carrión Rabasco

Col·lecció Informes ODG, 2010

De què va…

En els darrers anys, des de moviments socials i ONGDs s’ha assenyalat a les empreses transnacionals com un actor vulnerador dels Drets Humans a partir de les múltiples denúncies rebudes de les poblacions afectades de països empobrits. Des d’aquest enfocament, les empreses transnacionals són considerades com un actor clau de l’empobriment del Sud i, per tant, un actor d’Anticooperació, ja que afecten al dret a tenir una vida digna i un medi ambient sa a milions de persones. Per tant, aquest informe té com a objectiu, en primer lloc, mostrar com la transnacional com a actor i la inversió estrangera directa (IED) com a mecanisme principal d’internacionalització d’aquest actor, són elements clau d’anticooperació a través de la vulneració sistemàtica dels drets humans en els països empobrits en els que operen. Per això se sotmeté inicialment a estudi el comportament d’Unión Fenosa a Nicaragua, que fou ampliant-se després a Colòmbia i Guatemala.

A la vegada, aquest informe tracta de mostrar com Unión Fenosa no actua sola. Existeixen altres mecanismes i actors d’anticooperació responsables, que faciliten l’actuació impune d’aquesta transnacional. Per això s’analitza el procés de privatització del sector elèctric a Nicaragua, el paper del deute extern, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, els diferents Governs nicaragüencs i espanyols i els accionistes, propietaris de l’empresa. Esperem que els resultats d’aquesta investigació puguin ser utilitzats per a donar suport a aquells grups que denuncien els abusos de les empreses transnacionals i el règim polític-legal que els hi permet actuar amb total impunitat. Aquest informe, més que el resultat d’una recerca, és el fruit d’un procés de resistència, lluita i denúncia col·lectiva entre el Movimiento Social Nicaragüense “Otro Mundo Es Posible” i la Xarxa Birregional Europa, Amèrica Llatina i el Carib “Enlazando Alternativas”, de la qual l’ODG en forma part.

Dades sobre l'informe:

Jesús Carrión Rabasco (ODG)
Setembre, 2010
53 pàgs. (1,71 Mb.)

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Agrocombustibles: Un Altre negoci és possible?

Maadix

Els Crims del Deute

Maadix

Publicació | Lluites feministes en defensa de la vida i el territori

MartaPerez