riomadera.jpg

El “Complex del Riu Madera”: un cas d’anticooperació espanyola


Descarregar arxiu   

Mónica Vargas Collazos (Coord.), Víctor Maeso i Aztarain, Pablo Reyero Aubareda
Col·lecció Informes ODG, 2010

 De què va…
Des de fa prop de 10 anys, el principal treball de l´Observatori del Deute en la Globalització, en el si de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha consistit en la investigació activista sobre les relacions de desigualtat Nord-Sud, així com sobre la generació de deutes contrets durant l´actual procés de globalització. Hem ampliat aquesta activitat cap a d´altres esferes, del que denominem “l´Anticooperació” , és a dir, el conjunt de processos i mecanismes transnacionals generats pels països econòmicament més poderosos, que, en el marc de les relacions internacionals, interfereixen negativament en els països més empobrits.

Aquest informe, fruit del treball realitzat conjuntament amb Veterinaris Sense Fronteres i SETEM, apunta el cas del “Complex del Riu Madera”, un dels majors conflictes socials, econòmics i ambientals implicats pel puixant desenvolupament de les megainfraestructures a l´ Amèrica del Sud, en el marc de la Iniciativa per a la Integració de les Infraestructures Regionals Sudamericanes (IIRSA). Neix de la preocupació generada pels impactes que pot tenir la construcció de megapreses a l´Amazònia brasilera i boliviana, amb la participació del principal banc espanyol: el Banco Santander. Esperem que sigui una contribució als esforços desplegats per la societat civil mobilitzada, en favor de que les autoritats i empreses espanyoles deixin d´anticooperar i assumeixin per fi la responsabilitat exterior que tenen les seves activitats, sobretot quan incideixen negativament en les poblacions més empobrides i en els ecosistemes més vulnerables.

Dades sobre l'informe:

Mónica Vargas Collazos (Coord.) – ODG
Víctor Maeso i Aztarain – SETEM
Pablo Reyero Aubareda – VSF
Informes ODG
Juny 2010, 52 pàgs (4.357KB)

 

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Video | En què penses quan penses en Gas Natural?

MartaPerez

Cuinant el planeta: Fets, xifres i propostes sobre canvi climàtic i sistema alimentari global

Maadix

El Subtil Poder de les Transnacionals

Maadix