especulacionalimentaria.jpg

Navegant pels meandres de l´especulació alimentària


Descarregar arxiu   

Autor/es: Mónica Vargas, Olivier Chantry. Revisió: Gustavo Duch

Mundubat, GRAIN, ODG, Revista Soberanía Alimentaria

De què va…

Les xifres de l’Organització Mundial per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) mostren que durant el 2010 el nombre de persones que passava gana a tot el món era de 925 milions i, que probablement aquest nombre aniria d’augment en el futur. També s’ha registrat una tendència a l’apujada de preus dels aliments bàsics. A l’Estat espanyol s’ha anunciat que els cereals cotitzen entre un 35% i un 74% més que l’any passat. Les condicions sembla que són favorables perquè es desencadeni una nova tempesta i una nova crisi alimentària de la magnitud de la del 2008, amb més revoltes per culpa de la gana que es pateix als països més pobres. A més, la tant agitada primavera magrebina tampoc és aliena a tota això.

En aquest informe parlarem específicament del paper del que probablement és el més important dels elements que incideixen sobre els preus dels aliments bàsics; es tracta de l’especulació financera. Les borses de Chicago, Londres o Hannover, on es negocien els futurs contractes sobre cereals i oleaginoses, repercuteixen directament sobre el preu dels aliments. La maduració del capital a l’esfera financera ha tingut lloc paral·lelament amb la liberalització de l’agricultura, explicant així les conseqüències sense precedents que l’especulació ha tingut els últims anys sobre els preus dels aliments. Parlarem, també, d’elements que ajudaran a comprendre com el capital financer, a través de l’especulació, ha penetrat dins el mercat dels aliments.

Tenint amb compte els grans guanyadors de l’especulació alimentària, no hem d’oblidar el paper de l’Agribusiness. Se sap que aquest Agribusiness disposa d’un control creixent dins la cadena productiva, també sabem que moltes empreses dominen el mercat internacional dels aliments. A més, però, veurem que actuen directament dins els mercats financers aprofitant el paper privilegiat que tenen dins l’esfera productiva. Considerarem també algunes repercussions socials que impliquen el manteniment d’aquest sistema; apuntem que el capital financer migra de forma contínua, el mercat dels aliments va de bombolla en bombolla, causant així la crisi de 2008. Avui, avança cap a l’acaparament de terres, un terreny nou de l’especulació, també alimentària, al qual hem de prestar una especial atenció.

Dades sobre l'informe:

Autor/es: Mónica Vargas (ODG), Olivier Chantry (CADTM)
Revisió: Gustavo Duch – Revista "Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas"
Febrer 2011
31 pàgs. (pdf, castellà)
Informe elaborat per l´ODG, en colaboració amb Mundubat, la Revista "Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas" i GRAIN

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Publicació | Més enllà del benefici

MartaPerez

Mapa | Projectes Controvertits

MartaPerez

Acaparament energétic

Maadix