Avís legal i política de privacitat

Maadix

Identificació i raó social de l’associació
La Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització (des d’ara ODG) www.odg.cat, amb CIF G-63.604.342, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 29202 i domicili social al C/Girona 25, ppal 1a, 08010 de Barcelona, és l’entitat titular de la present pàgina web.
Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació l’usuari d’aquesta pàgina web pot dirigir-se a la direcció del local de l’ODG al C/Girona 25, ppal 1a, 08010 de Barcelona, o bé a l’adreça de correu electrònic observatori@odg.cat.

Ús del portal
La pàgina web www.odg.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet que pertanyen a l’ODG als quals l’usuari pugui tenir accés. Pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.
El contingut textual d’aquest web es comparteix sota una llicència de Creative Commons de reconeixement – no comercial – compartir igual. Està permès copiar, distribuir i comunicar públicament el contingut textual del web, així com fer obres derivades, sempre que es respecti l’autoria, es realitzi sense finalitats comercials i l’obra derivada es comparteixi sota una llicència similar.
Alguns dels gràfics, fotografies o icones d’aquest web estan protegits pels seus respectius drets d’autor i han estat emprats acord amb el qual estableixen les seves respectives llicències i termes d’ús.
Es permet la utilització d’enllaços o hipervincles a aquest web. Però no l’ús de Marc o frames o qualsevol altre mecanisme que oculti la font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic que pogués lesionar interessos de tercers o perjudicar la imatge d’algun dels col·laboradors del projecte.

Objecte del web
El present web ha estat dissenyat per l’ODG per facilitar informació sobre els serveis i activitats oferts per l’ODG. Es reserva el dret d’actualitzar els continguts del web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés a aquests, sigui temporal o definitivament, sense avís previ.

Exoneració de responsabilitat
L’ODG no es responsabilitzen dels errors o omissions, dels continguts del web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita, així com de l’ús inadequat i inadequat per part de l’usuari.

Enllaços
Els enllaços o continguts de tercers que apareixen en aquest web es mostren amb l’objecte d’ampliar informació o fer referència a llocs d’interès relacionats per la seva temàtica amb aquest web. La seva inclusió no implica l’acceptació dels seus continguts. En cap cas l’ODG assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Política de Privacitat
L’ODG es compromet a salvaguardar la privacitat de les dades personals introduïdes a través de la seva pàgina web, de conformitat amb el Reglament Europeu (RGPD), la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic vigents.
Les dades de caràcter personal que els usuaris subministrin mitjançant els nostres formularis de registre durant la seva navegació a través del nostre web, seran incorporades a un fitxer de dades personals el responsable del qual és l’ODG. Les dades incorporades al fitxer es tractaran confidencialment i amb el nivell de protecció que exigeix la legislació vigent, i la seva normativa de desenvolupament per al tipus de dades sol·licitades en els formularis.
En acceptar la present política de privacitat, accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals facilitades amb la finalitat de poder gestionar el registre dels usuaris en www.odg.cat, així com per remetre’ls, per qualsevol mitjà , (incloent-hi l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent) informació de l’ODG.
Com a titular de les dades personals i la informació que ens facilita, declara que els mateixos són exactes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació a fi que la informació continguda en el nostre fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En qualsevol cas, ens reservem el dret a excloure a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Les teves dades podran ser cedides a les persones destinatàries que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:
– Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals i fiscals a les quals l’ODG està subjecta per la seva activitat d’associació sense ànim de lucre.
– Bancs i caixes d’estalvis: per realitzar cobraments i pagaments relacionats amb les quotes de persones sòcies de l’ODG i donacions.
– Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals voluntàriament partícips.
– Proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per a la prestació de serveis que l’ODG hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals l’ODG té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la teva privacitat.
Si en el futur l’ODG realitzés altres cessions de dades personals, s’informarà oportunament.
En qualsevol moment, i de conformitat amb els procediments legalment previstos, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant petició per escrit signada, amb la indicació “Protecció de Dades”, juntament amb còpia del seu DNI o document equivalent que l’identifiqui, adreçada a l’ODG mitjançant correu postal a C/Girona, 25, ppal 1a, 08010 de Barcelona, o per correu electrònic dirigit a observatori@odg.cat.

Emmagatzematge de dades
Les nostres bases de dades per les llistes de discussió es generen i conserven per mitjà de la tecnologia del programa Postorius https://gitlab.com/mailman/postorius. El programa és en programari lliure i es pot auditar obertament. Les bases de dades d’aquestes llistes són en format postgresql amb les dades en txt i estan allotjades a la Unió Europea i administrades per nosaltres.
Les bases de dades dels nostres butlletins es generen i gestionen a través de Mailchimp i sota la seva política de privacitat https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Estadístiques de tràfic
Recollim informació no-personal al web www.odg.cat a través del programari respectuós amb la privacitat Matomo https://matomo.org/.

Utilització de Cookies
L’ODG podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu web. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per l’ODG, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts.

Exclusió de garanties i responsabilitat
L’ODG no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificació de les presents condicions i durada
L’ODG podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Generalitats
L’ODG perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Jurisdicció aplicable
El present web es regeix per la normativa de l’Estat espanyol i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. En cas de qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a observatori@odg.cat.

 

Licencia de Creative Commons
El treball de l’ODG està sota llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional