Transparència

Des de l’ODG apostem per la transparència i la participació democràtica, per això posem a disposició els diferents documents interns, de funcionament, memòries d’activitats, resultats econòmics i plans de treball. Si vols més informació sobre qualsevol dels àmbit pots contactar amb nosaltres a observatori@odg.cat.

Les xifres econòmiques de l’ODG

Ingressos 2022

Despeses 2022

Memòries

Les memòries d’activitats recullen tots els projectes, publicacions, campanyes, activitats desenvolupades durant un any per l’entitat:

Memòria 2021 | Memòria 2020 | Memòria 2019
Memòria 2018 | Memòria 2017 | Memòria 2016
Memòria 2015 | Memòria 2014 | Memòria 2013
Memòria 2012 | Memòria 2011

Des de fa uns anys l’Observatori fem el Balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària. Aquest balanç valua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

Aquí pots consultar-ne els resultats:

Balanç social 2022 | Balanç social 2021

Les treballadores de l’ODG compten també amb un conveni laboral elaborat de forma horitzontal i que contempla tots els seus drets laborals:

Conveni laboral

També podeu consultarles auditories de comptes:

Auditoria de comptes 2022 | Auditoria de comptes 2021 
Auditoria de comptes 2020 | Auditoria de comptes 2019
Auditoria de comptes 2018

Documents estratègics i polítics

L’Observatori compta amb una teoria del canvi i uns objectius estratègics que es van renovant periòdicament per tal d’adaptar-se a una realitat en constant canvi.

Documents a consultar:
Pla estratègic 2022-2024
Teoria del Canvi de l’ODG

Una aposta ecofeminista

En els darrers anys l’Observatori ha engegat diversos processos interns per tal de treballar des d’una perspectiva ecofeminista, posant consciència a les dinàmiques de treball, als processos de decisió, la governança, les cures i els mecanismes de salut, entre d’altres. La voluntat i el compromís s’ha ampliat també a la perspectiva antiracista i decolonial, i el treball els propers anys seguirà el seu curs en aquesta línia.

Documents per consultar:
Pla de Transició Ecofeminista
Protocol d’abordatge de violències masclistes a l’ODG