ODG
paper2_acaparament.png

Acaparament energétic


Descarregar arxiu   

David Llistar (@superllisti), ODG.

Juny 2015. 7 pag.

Aquest paper defineix el concepte de “acaparament energètic” com el fenomen que es produeix quan una economia altament consumidora d’energia de l’exterior acapara recursos, terres i drets humans de poblacions terceres.

S’analitza el cas espanyol i explica com el model energètic espanyol vigent necessita ser violent d’endolls cap enfora i de com transitar a un model respectuós amb altres pobles i amb les següents generacions.   Es revisen els efectes i els països sobre els qui acapara el metabolisme energètic espanyol.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

External Responsibility on global biodiversity loss. The case of Catalonia.

uzero

Reptes de transformar el model energètic

emma

La falsa solució turística: concentració de beneficis i deute social

emma