Acaparament energétic


Descarregar arxiu   

David Llistar (@superllisti), ODG.

Juny 2015. 7 pag.

 

Aquest paper defineix el concepte de “acaparament energètic” com el fenomen que es produeix quan una economia altament consumidora d’energia de l’exterior acapara recursos, terres i drets humans de poblacions terceres.

S’analitza el cas espanyol i explica com el model energètic espanyol vigent necessita ser violent d’endolls cap enfora i de com transitar a un model respectuós amb altres pobles i amb les següents generacions.   Es revisen els efectes i els països sobre els qui acapara el metabolisme energètic espanyol.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

PIB és benestar?

MartaPerez

Publicació | Lluites feministes en defensa de la vida i el territori

MartaPerez

Deute de cures: el patriarcat i el capital a l’ofensiva, l’economia feminista com a proposta

emma