Publicacions sobre Béns Comuns

Informes, investigacions i productes audiovisuals sobre el paper de les empreses privades en la gestió dels serveis essencials. Anàlisi de la situació dels serveis públics i propostes que promoguin col·laboracions público comunitàries en detriment de les aliances públic-privades.