Llibre | Béns Comuns i necessitats col·lectives


Descarregar arxiu   

La publicació ‘Béns Comuns i necessitats col·lectives: La cruïlla de camins entre velles crisis i noves emergències’ és una reflexió coral coordinada des de l’Observatori DESC i l’Observatori del Deute en la Globalització.

En les darreres dècades, la consolidació del paradigma neoliberal ha fet retrocedir els drets més fonamentals de la majoria. Mentre unes poques elits n’han sortit beneficiades, les necessitats de la vida quotidiana de la ciutadania s’han vist amenaçades. Així, les diferents crisis econòmiques encadenades s’han superposat a la crisi social, de cures i l’emergència climàtica. L’esclat de la pandèmia de la COVID19 no ha fet sinó visibilitzar i accentuar la devaluació dels drets socials i l’augment de les desigualtats vinculades la superposició de crisis múltiples.

El llibre és un recull de quinze capítols d’autores de perfils diversos, tant de renom acadèmic com d’àmbits més activistes, dividits en dos blocs. En primer lloc, hi ha quatre capítols (I-IV) que miren al passat, i intenten respondre la pregunta d’on venim. Així, s’analitzen els fonaments i impactes de la concentració i acumulació de capital que ha fet possible la infraestructura neoliberal i la mercantilització dels béns comuns dels últims 30 anys. D’altra banda, el segon bloc (V-XV), més extens, mira al present i busca respondre la pregunta cap on anem. Així, conté diferents reflexions sobre la cruïlla de camins en què ens trobem i els possibles canvis i resistències que venen. A més, alguns dels capítols incorporen el factor pandèmia en l’anàlisi del present i el que vindrà. Es tracta d’una diagnosi però també hi ha propostes d’imaginaris de futur sobre allò públic i comunitari, per avançar cap a la justícia econòmica, social i ambiental.

Autors/es: Marco Aparicio Wilhelmi, Joan Benach, Josep Manel Busqueta, David Casassas, Clàudia Custodio Martínez, Irene Escorihuela, Gemma Flores-Pons, Luis González Reyes Mònica Guiteras Blaya, Ernest Gutiérrez, Javier Guzman, Nuria Hernandez Mora, Yayo Herrero, Pati Homs, Francesc La Roca, Júlia Martí Comas, Adrià Martín, Júlia Martínez, Leandro del Moral, Albert Noguera Fernández, Josep Nualart Corpas, Alfons Pérez López, Juan M. Pericàs, Annaïs Sastre, Oscar Simón Bueno

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

El Subtil Poder de les Transnacionals

Maadix

Obrint la caixa negra de la UE: metabolisme energètic, dependència i geopolítica

alfons

Informe ODG: La Ruta del Tomàquet. Eines de reflexió cap a una nova cultura del consum urbà

Maadix