Pla transició ecofeminista ODG

L’ODG engeguem un pla de transició ecofeminista i decolonial


Des de l’equip i l’assemblea de l’Observatori del Deute en la Globalització fem l’aposta col·lectiva per caminar cap a una entitat ecofeminista i decolonial

L’estiu del 2020, fruit del treball fet en el darrer pla estratègic i donant resposta a les inquietuds socials del moment, l’Observatori del Deute en la Globalització vam prendre el compromís de fer una mirada cap endins des de l’ecofeminisme, que ens permetés reflexionar profundament sobre com volíeu aplicar els nostres valors i principis en la organització interna de l’entitat.

Gràcies a la subvenció “Enfortim” de l’Ajuntament de Barcelona hem pogut comptar amb elsuport de l’Esberla per ser acompanyades en aquest procés.

El “Pla de transició ecofeminista i decolonial” -com vam anomenar el procés- sintetitza tres dels grans reptes que les entitats i moviments socials abordem actualment: la incorporació pràctica del feminisme, l’ecologisme i l’antirracisme a tots els nivells del funcionament intern de l’entitat (imaginari i valors compartits, estructura i relacions humanes), per tal de seguir avançant cap a la coherència, la justícia social i la cura.

La missió principal de l’acompanyament és incorporar de manera transversal i connectada la perspectiva ecofeminista, decolonial i de l’ètica de la cura a tots els processos interns i impactes externs de l’ODG; contribuïnt, així, a construir un món més just, segur, curós, sostenible amb les persones, les comunitats i la natura.

Els objectius que ens marquem en el procés:

● Prendre consciència i responsabilitzar-se de totes les activitats diàries (consum, treball, mobilitat, relacions […]) arrelades en el capitalisme i l’heteropatriarcat que impacten en la reproducció de les opressions de gènere i de l’explotació de la natura i de les comunitats del sud global.

● Identificar els àmbits de millora i els aspectes a potenciar en matèria d’equitat de gènere, justícia global, ecofeminisme i ètica de la cura a nivell intern i d’impacte extern.

● Incorporar i consolidar pràctiques transformadores en ecofeminisme, justícia global, ètica de la cura i igualtat d’oportunitats que l’entitat ja ha anat implementant en els últims anys, i altres de noves.

● Estructurar i sistematitzar els objectius i les accions a dur a terme els propers tres anys per tal d’incorporar la perspectiva ecofeminista i interseccional, l’ètica de la cura en les relacions, la cultura i l’estructura de la organització.

Partim de les següents premises sobre com ha de ser el procés:
– Tant important és el procés com el resultat.
– Participat per totes les persones que formen part de l’entitat: equip tècnic, Assemblea i sòcies.
– Donar-nos temps entre sessions per poder assimilar el treball realitzat.
– Compartit. Elaborar materials per explicar el procés i resultats a d’altres entitats i col·lectius que es plantegin aquest repte.

El calendari
El procés d’acompanyament per a l’elaboració del “Pla de transició ecofeminista i decolonial” s’ha estructurat al llarg d’un any – de desembre de 2020 a novembre de 2021 – i comprèn les següents fases de treball:

  • Desembre – Febrer: organització del procés i recollida bàsica d’informació de l’entitat
  • Març – Maig: treball de camp
  • Juny – Setembre: elaboració de la diagnosi
  • · Octubre – Novembre: elaboració del pla d’accions

La metodologia
La recollida d’informació i diagnosi es farà a través de l’anàlisi de la documentació de l’entitat, així com d’entrevistes personals i grups de discussió. Les sessions per elaborar el pla d’accions seran reunions obertes amb tot l’equip i l’assemblea.

Contingut relacionat

No hi ha justícia climàtica sense justícia financera

MartaPerez

BLOC: Pactes Verds en temps de pandèmies. El futur es disputa ara

emma

Judici Popular al projecte Castor

emma