Oferta | Busquem persona avaluadora per projecte d’EpD


Termes de referència: Avaluació externa d’un projecte d’EpD finançat per l’ACCD

L’Observatori del Deute en la Globalització (juntament amb Enginyeria Sense Fronteres) llancem els termes de referència d’una consultoria per dur a terme l’avaluació externa del projecte d’EpD que l’entitat du a terme a Catalunya, “Propostes de coherència política per a una recuperació socioecològica justa (Catalunya)” (ACC145/21/00003)”.

Presentació de la proposta tècnica

Es presentarà una oferta tècnica que inclogui:
1. Una proposta sobre la metodologia i el pla de treball que assumeixi els Termes de Referència (màxim 10 pàgines).
2. Un pressupost detallat per partides de totes les despeses previstes amb els impostos inclosos que corresponguin i desglossats.
3. Un cronograma on es diferenciaran cadascuna de les fases (així com les possibles subfases i activitats), emmarcades en el període definit en aquests Termes de Referència.
4. El currículum de la persona, persones i/o equip que realitzarà l’avaluació en cas de ser seleccionada/es (màxim 3 fulls per persona).

Productes esperats

S’especificarà la relació de productes derivats de l’avaluació, les seves característiques i terminis de lliurament. S’inclouran els següents elements:

1. Proposta Metodològica
2. Avaluació Preliminar
3. Informe d’Avaluació final amb resumen executiu
4. Publicació d’un informe resum
5. Sessió de retorn i socialització dels resultats

Perfil requerit

Es requerirà que la persona o persones que realitzin l’avaluació comptin amb una experiència contrastada en tasques d’avaluació, quantitatives però amb èmfasi en les qualitatives, i en especial en les temàtiques sectorials del programa objecte de l’avaluació (formació en drets humans, perspectiva de gènere, recerca, incidència política, etc.). Per tal de mantenir el principi d’independència de l’avaluació, les persones avaluadores en cap cas estaran vinculades a les organitzacions que han participat en el disseny i en l’execució del projecte avaluat.

Requisits imprescindibles

 • Experiència demostrable en la realització d’avaluacions en projectes d’educació per al desenvolupament amb amb un enfocament de gènere i drets humans (EBGiDH) i mirada antiracista, decolonial i altres perspectives crítiques des del Sud global.
 • Experiència demostrable en la realització d’avaluacions de projectes d’educació per al desenvolupament finançats per l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona, així com coneixement de la seva normativa.
 • Formació professional en seguiment i avaluació de programes.
 • Coneixement bàsic sobre les temàtiques del projecte, per exemple sobre provisió de béns i serveis públics, finançament sostenible, col·laboracions públicoprivades, gestió comunitària i/o contractació pública.

Es valorarà:

 • Coneixements i experiència en gènere i desenvolupament i enfocament de drets humans, ecofeminisme, antiracisme i decolonial.
 • Experiència en gestió de projectes de sensibilització i incidència política
 • Experiència de treball amb organitzacions de drets humans

Condicions laborals de l’oferta

 • L’avaluació es realitzarà durant un període aproximat de 10 setmanes.
 • Els terminis d’avaluació així com les dates de lliurament dels informes es fixaran en el contracte a signar amb l’assessor avaluador. L’informe final no es lliurarà més enllà del 25 de febrer de 2024.
 • L’avaluació té un pressupost de 14.715 € amb tots els impostos vigents inclosos i que ha d’incloure totes les despeses.
  Candidatures
 • Les persones interessades poden enviar la seva proposta a blanca.bayas@odg.cat indicant en l’assumpte “REF. Proposta avaluació externa projecte ACCD 2021”.
 • Data límit de recepció de candidatures: 30/11/2023
 • Descarrega els termes de referència complets aquí.

Contingut relacionat

Debat ODG: El gas a Europa

emma

L’Aliança contra la Pobresa Energètica surt al carrer per denunciar empreses i govern

Maadix

Cooperació al Desenvolupament S.A.

emma