Memòria, pla estratègic i balanç social de l’ODG 2022


Consulta la memòria d’activitats i econòmica i el Balanç social 2022 de l’Observatori del Deute en la Globalització

L’any 2022 ha sigut un repte per a l’ODG. Sortint de la pandèmia de la COVID-19, ens vam trobar al febrer de 2022 en un context geopolític difícil i impactant. La invasió d’Ucraïna per part de Rússia va tensar les relacions internacionals i va confrontar els blocs EUA-Europa, d’una banda, i Rússia, de l’altra, amb la Xina al mig. Això es va traduir en un seguit de polítiques de seguritizació – sancions, l’augment de la despesa pública en armament, la creació de noves aliances, polítiques per pal·liar els impactes de la crisis energètica a Europa i polítiques de contenció contra la pujada dels preus dels béns bàsics com l’alimentació, la gasolina, el transport, etc. Des de l’ODG ens vam organitzar per poder desxifrar i explicar aquest difícil context i vam crear un grup de treball per incidir en la crisi energètica.

A més, l’any 2022 va ser clau per reconnectar amb els moviments catalans, amb el moviment climàtic, feminista i amb la nostra base social. Vam poder tornar a la presencialitat. En els nostres actes i activitats vam notar l’impacte de la pandèmia en les nostres vides i com havia afectat la nostra capacitat col·lectiva per mobilitzar-nos. Ha sigut especialment impactant i enriquidora la nostra reconnexió amb les companyes i els territoris del Sud Global. El desembre de 2022, cinc companyes de l’equip tècnic de l’ODG van viatjar a Xile i Argentina per documentar l’impacte de la transició «verda» europea als territoris i comunitats afectades per l’extracció de matèries primeres i la producció d’hidrogen, així com per organitzar-se amb la xarxa internacional a Santiago de Xile en defensa dels serveis i béns públics.

També hem pogut avançar en el nostre projecte de transitar cap a una entitat ecofeminista. Els dos processos principals de 2022, en què vam posar el focus, van ser l’elaboració del protocol de prevenció i abordatge de les violències des d’una perspectiva interseccional i l’elaboració de la nostra teoria de canvi. Pel que fa a l’estructura de l’equip tècnic, el 2022 també hem tingut canvis. Hem fet el procés de canvi del rol de coordinació política i fundraising. I gràcies a l’esforç de recerca de fons hem acabat l’any 2022 acordant donar suport a l’equip tècnic de 8 persones amb 2 persones més per al 2023.

CONSULTA LA MEMÒRIA 2022

El Pla estratègic 2022-2024

L’elaboració i les reflexions al voltant d’aquest Pla estratègic 2022-24 han estat marcades per un context polític, social i personal-relacional difícil durant
el 2020 i el 2021 per la pandèmia, i el 2022 per la invasió russa d’Ucraïna i la crisi energètica. Un context on se sumen l’emergència climàtica i l’increment de les desigualtats diverses, factors que ens travessen en el nostre dia a dia i en el plantejament estratègic. Per tot plegat va sorgir la necessitat d’elaborar un marc diferent per a l’estratègia política de l’ODG per als anys següents, que sigui flexible i clara a fi de respondre al context polític canviant i per poder orientar les accions de l’entitat cap a un objectiu comú. Vam decidir llavors emmarcar el Pla estratègic 2022-2024 en la Teoria de canvi de l’ODG, que vam elaborar conjuntament amb el consultor Iñigo Retolaza Eguren a principis del 2022.

Per altra banda, aquest Pla estratègic segueix l’esperit del darrer Pla estratègic 2019-21 de transformar l’ODG en una entitat ecofeminista, tant a l’interior com cap enfora de l’entitat. En aquest sentit, en el període 2022-2024 implementarem el nostre pla d’acció del Pla de transició ecofeminista de l’ODG, elaborat amb l’assemblea i l’ajuda de les companyes de la cooperativa L’Esberla durant el 2020/2021.

A més, aquest Pla estratègic es nodreix de dos altres processos que s’han dut a terme en els últims anys. Per un costat, hem elaborat el Pla de comunicació, que reforça i millora els impactes de les nostres accions; per l’altre, hem elaborat el Pla de captació de fons amb les companyes de CAUSES per tal de sostenir l’estructura de l’ODG durant el 2022-2024.

consulta el pla estratègic 2022-2024

El Balanç social

El Balanç Social és una eina de mesura de l’impacte social i ambiental i el bon govern que contribueix a la transparència i a l’autoavaluació de les organitzacions i a la certificació en base als criteris i pràctiques que defineixen l’Economia Solidària.

Es tracta d’una eina gratuïta i oberta a qualsevol organització amb activitat econòmica, sigui sòcia o no de la XES. Fa més d’una dècada va néixer de forma col·lectiva des d’entitats i persones de la XES i des de la pròpia XES s’ha establert que totes les organitzacions sòcies de la xarxa l’hagin de fer anualment com una forma de visibilitzar i certificar el seu compromís amb l’entorn des d’una perspectiva feminista i amb criteris d’horitzontalitat, equitat, cooperació i sostenibilitat ambiental.

En el cas de l’ODG destaquem que:

L’any 2022, l’ODG va aprovar el Protocol de Prevenció i Abordatge de les Violències Masclistes, LGTBIQ+fòbiques i Antiracistes. Durant el 2022, hem constituït la ComiCol per dissenyar, implementar i avaluar l’aplicació del Protocol a l’entitat i també a les diferents activitats públiques que portem a terme.

D’altra banda, l’ODG ha continuat apostant per la intercooperació amb la xarxa de proveïdors de l’economia social i solidària i del tercer sector social. Encara que el volum d’intercanvi de béns i serveis ha baixat, hem ampliat el nombre d’entitats amb què intercooperem, especialment amb entitats de la XES i de laFede.cat. També seguim apostant per la procedència dels proveïdors de serveis externs (compra de béns i serveis), pel consum local però també per l’impacte en la petjada ecològica. Destaca que gairebé el 52 % del nostre consum extern es fa a la ciutat de Barcelona i més d’un 62% en aquesta província.

CONSULTA EL BALANÇ SOCIAL 2022

Contingut relacionat

Sortim al carrer contra les violències masclistes

MartaPerez

La Unió Energètica de l’1%, la pobresa energètica del 99%

alfons

Els companys energètics de la UE: dos activistes d’Azerbaidjan condemnats a 6,5 i 7,5 anys

alfons