La Deutecràcia com a Amenaça Global


Descarregar arxiu   

Realitzat per Iolanda Fresnillo.

 

L’informe “La Deutecràcia com a Amenaça Global”, elaborat per la Iolanda Fresnillo, ens parla de les causes, els actors responsables i les alternatives per a la crisi del deute dels països empobrits. L’informe fa un repàs històric de les crisis del deute al Sud i de l’estat del deute a nivell global, analitzant la situació als països del Carib com Antigua i Barbuda, Belize, St. Kitts i Nevis, Granada i Jamaica, i estudiant la influència de l’FMI en les revolucions àrabs dels països com l’Egipte, Tunísia, Líbia, Algèria o Barhein, entre d’altres.

El document també estableix paral•lelismes entre les crisis del deute en els països empobrits i l’actual crisi del deute a Europa. Tanmateix, s’estableixen vincles entre els fons voltors que van atacar el deute argentí i l’amenaça d’aquests a Grècia; la situació dels països sota les mesures d’austeritat de la Troika (Fons Monetari Internacional, Comissió Europea, Banc Central Europeu) a Europa, que afecten especialment a països com Grècia, Irlanda, Portugal, Hongria o l’Estat espanyol,  i els Plans d’Ajust Estructural –PAE- que s’aplicaven com a recepta neoliberal al Sud Global.

Finalment l’informe ens presenta la resposta ciutadana a mode d’alternativa i d’exercici de democràcia real: les Auditories Ciutadanes del Deute, amb casos coneguts com el de l’Equador, i d’altres iniciatives a Bolívia, Nepal i Zimbabwe, a més de les europees a Grècia, Portugal, Irlanda, Itàlia i a l’Estat espanyol. L’informe acaba precisament fent referència a la nostra Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute –PACD-.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Importem el 100% del gas natural que consumim

MartaPerez

Publicació | Més enllà del benefici

MartaPerez

Mapa: La Ruta del Tomàquet

MartaPerez