banner_informe2-218x300.jpg

Impunitat S.A.


Descarregar arxiu   

Eines de reflexió sobre els "súper drets" i els "súper poders" del capital corporatiu

Quaranta anys després que Salvador Allende denunciés al poder corporatiu davant l´Assemblea de les Nacions Unides, en tot el planeta, treballant de manera coordinada o paral·lela, de múltiples maneres, i en un gran nombre de sectors, milions d´éssers humans estan immersos en processos de lluita davant la injustícia social i ambiental generada pel sistema. Defensen als territoris, les llavors, l´aigua, els boscos, l´alimentació, la biodiversitat, la salut, la cultura, etc. De l´agressió de les empreses transnacionals, que expandeixen el seu poder mitjançant la "acumulació per despossessió".

L´informe Impunitat S.A. , emprès en el marc de la Campanya Desmantellem el poder corporatiu i posem fi a la impunitat! , té l´objectiu de brindar, mitjançant tres estudis de cas, eines de reflexió sobre els "súper" drets i "súper poders "de les empreses transnacionals. Registra els abusos i violacions dels drets laborals fonamentals que es produeixen quotidianament en les fàbriques de peces de vestir del Marroc, destacant la responsabilitat de la transnacional espanyola Inditex. Evidència una situació similar a Nicaragua, assenyalant el paper de Pescanova. I en tots dos casos ressalta com tot això ocorre en el marc dels Acords d´Associació imposats per la Unió Europea (UE), en un context en què la Lex Mercatoria i la protecció dels interessos corporatius segueixen primant sobre els éssers humans. Però l´informe també es concentra en el metabolisme social europeu , examinant les conseqüències de la dependència substancial de la UE amb vista a matèries primeres cada vegada més estratègiques i situades en els països empobrits . Mitjançant els casos de l´explotació de zinc a Bolívia, carbó a Colòmbia i cobalt a la República Democràtica del Congo, soja i canya de sucre a Argentina i Brasil s´il·lustren els nefastos impactes de Glencore i s´analitza fins a quin punt els acords comercials asseguren la impunitat de les grans corporacions. També s´assenyala la participació d´aquesta empresa en l´especulació financera sobre les matèries primeres. Impunitat S.A. proposa alhora una mirada sobre les “venes físiques" de la liberalització comercial, considerant els avenços dels mega-projectes d´infraestructures a Amèrica del Sud (IIRSA-COSIPLAN) , ressaltant el cas de la responsabilitat europea pública (mitjançant el Banc Europeu d’inversions – BEI) i privada en la construcció de les megainfraestructures i en la seva financiarització. Es dedica un apartat especial al cas de les mega-preses amazòniques que es construeixen sobre el Riu Madera, amb la participació del Banc Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith, Siemens i altres empreses europees.

MAPA: La versió electrònica d´aquest informe comprèn una part cartogràfica. En llegir-lo és possible accedir al mapa on es registren els casos considerats, a Internet. Podeu veure el mapa a aquest enllaç (es recomana obrir amb Internet Explorer o Google Chrome)

Dades sobre l'informe:

Coordinació: Mónica Vargas (ODG) i Brid Brennan (Economic Justice Programme – TNI)
Autors/es: Jesús Carrión, Olivier Chantry, Fernando Fernández, Delphine Ortega, Albert Sales, Mónica Vargas.
Cartografía on-line: Delphine Ortega, Alfons Pérez, Raül Sánchez
Revisió general: Lyda Fernanda Forero i Nick Buxton (Transnational Institute – TNI)
Revisió del Capìtol 1: Maria Mestre i Miquel Ortega (Fundació ENT)
Disseny i infografía: Toni Sánchez Poy

80 pàgines (castellà), 5 MB, format pdf.

Publicació conjunta del Transnational Institute (TNI) i de l´Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

Disponible en castellà i anglès

Barcelona, juny 2013

Es pot descarregar l´informe complet a aquest enllaç

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

PIB és benestar?

MartaPerez

Informe | Mineria urbana i el rol en l’emergència climàtica a Barcelona

MartaPerez

El “Complex del Riu Madera”: un cas d’anticooperació espanyola

Maadix