ODG
cocinand.jpg

Cuinant el planeta: Fets, xifres i propostes sobre canvi climàtic i sistema alimentari global


Descarregar arxiu   

Campanya "No et Mengis el Món" i GRAIN
Edició: Virginia Martínez i Ferrán García

De què va…

El canvi climàtic és una innegable realitat cada vegada més patent, els seus efectes estan començant a fer-se sentir en tot el planeta. No sempre es té present, com sí indiquen totes les dades, que al centre de l´escenari està el sistema agroalimentari.

Quan considerem la dupla canvi climàtic i sistema alimentari, en general pensem en termes de transport d´aliments o, en alguna ocasió, a la desforestació associada a l´agroramaderia. Però el cert és que poques vegades prenem consciència de que el maneig dels sòls agraris, la utilització de fertilitzants sintètics, la fabricació de pinsos industrials, o la destrucció dels mercats locals d´aliments constitueixen el nucli central de les emissions planetàries de gasos d´efecte hivernacle. Al mateix temps les indústries processadores i de distribució d´aliments -que inclouen transport, empaquetatge, refrigeració i comercialització – són també grans emissores. Es calcula que el sistema agroalimentari arriba a generar fins a un 50% d´aquestes emissions. L´actual model de producció i consum industrial d´aliments és un gran consumidor d´energia, que contribueix significativament a l´escalfament global, a més d’agreujar la destrucció del medi ambient i de les comunitats rurals.

En aquest dossier hem volgut presentar alguns fets, qüestionaments, preguntes i propostes sobre canvi climàtic i sistema alimentari global, conscients de la necessitat d´aprofundir la denúncia, posicionar la problemàtica al centre del debat actual i exigir una justícia climàtica real. Moltes de les solucions a l´actual crisi climàtica i alimentària estan sorgint d´actors socials organitzats, solucions que ens poden ajudar a “refredar” el planeta i mostrar, d´una vegada per totes, les arrels comunament enterrades de l´escalfament global.

Dades sobre l'informe:

Publicació elaborada per: GRAIN (www.grain.org), y la Campanya “No et Mengis el Món” (www.noetmengiselmon.org), conformada per l’Observatori del Deute en la Globalització (www.odg.cat), la Xarxa de Consum Solidari (www.xarxaconsum.net), Entrepobles (www.pangea.org/epueblos/) i Veterinaris Sense Fronteres (www.veterinariossinfronteras.org).

Edició: Virginia Martínez y Ferrán García

Disseny: BAOBAB Comunicació i Educació per a la Sostenibilitat (www.baobab-ces.net)

Novembre 2009
82 pàgs. (pdf en castellà)

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

L’Acaparament Energètic de l’Estat espanyol

emma

El Subtil Poder de les Transnacionals

uzero

Extraterritorialitat. Mecanismes de control davant la vulneració dels Drets per les ETNs

emma