Blog

La precarietat laboral del turisme a Barcelona

emma
Coneixement i co–creació d’estratègies i eines per a un nou model turístic. Retorn de la sessió de co–disseny d’estratègies i polítiques publiques cap a un

Sessió de co-disseny sobre el model turístic

emma
Vine a debatre i pensar col·lectivament propostes alternatives a un model turístic que es construeix al voltant de la precarietat de veïnes i treballadores. El