ODG

Blog

És el gas natural un amic climàtic?

emma
Des de diferents organismes internacionals, com és el cas de la Comissió Europea (CE), s’està promovent el gas natural com el combustible de ‘transició’ cap