ODG

La coherència de polítiques per al desenvolupament a Catalunya en matèria ambiental


Descarregar arxiu   

Contribuïm  a la destrucció del medi natural a escala planetària?

12 pag. Abril 2015.

Darrer policy paper de l’ODG sobre Coherència i responsabilitat ambiental exterior.  És el primer document sobre Coherència de Polítiques per al Desenvolupament publicat a Catalunya.

Analitza l’abast i les vies per les quals Catalunya contribueix a l’anomenada “Sisena Gran Extinció” d’espècies, a la pèrdua accelerada de biodiversitat a escala planetària a ritme accelerat, i les derivades que tot això té sobre poblacions que en depenen de manera directa (com ara pobles indígenes, pagesos o pescadors) o indirecta a través de les funcions ecosistèmiques que proveeixen.

Conclou que per a la conservació del medi natural a escala planetària les economies com la catalana requereixen endegar una urgent transició socio-econòmica cap esquemes econòmics i polítics que controlin entre d’altres factors, les importacions de productes quilomètrics, especialment combustibles, aliments i minerals, o manufactures intensives en energia i materials. 

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Cas Castor anuncia que anirà davant del Tribunal Constitucional

Maadix

El hit del BEI – #EIBReform #EUelections2019

emma

¿Pueden las Asociaciones Público-Privadas promover la igualdad de género?

emma