Publicacions

Publicació | El rastre de l’hidrogen

MartaPerez
Una investigació de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), en col·laboració amb Ecologistas en Acción, analitza el desenvolupament del mercat de l’hidrogen, les relacions geopolítiques,