TURISME: el nou ‘El Dorado’ per als capitals financers internacionals


El turisme pertany cada vegada més als capitals financers internacionals i respon a interessos especulatius i lògiques de financerització creixents. Les conseqüències per a les veïnes són evidents: pujades de lloguer, ocupació de l’espai públic, precarietat laboral i un llarg etc.

L’informe ODG (No) Tot és mercantilitzable. L’entramat financer en el sector del turisme, aporta llum sobre com i per què el binomi finances-turisme és cada dia més potent i té més impactes i conseqüències (negatives) en les nostres vides. El seu objectiu és assenyalar alguns dels actors implicats, els mecanismes utilitzats i fer unes pinzellades sobre el context global en què s’insereix aquest procés.

Evolució del turisme i de les finances fins a la presa de control dels actors financers sobre el sector turístic i les nostres ciutats.

Aquí pots veure el vídeo de difusió:

Contingut relacionat

Què n’ha sortit de la COP26?

MartaPerez

El “Complex del Riu Madera”: un cas d’anticooperació espanyola

Maadix

Mega-infraestructura com a mecanisme d’endeutament

emma