portada_catala.jpg

Obrint la caixa negra de la UE: metabolisme energètic, dependència i geopolítica


Descarregar arxiu   

El metabolisme social de la UE es comporta com una caixa negra. El seu funcionament
intern, i els mecanismes que provoquen l’entrada i sortida d’energia i materials de les
seves fronteres, s’amaguen darrere vàries capes d’àmbits de decisió que es superposen.
A l’esfera política se barregen, per un costat l’estratègia energètica de la Comissió
europea, i per altre les polítiques energètiques dels països membres. Aquestes a la
mateixa vegada es relacionen amb el món financer en els mercats internacionals i a
través de les institucions financeres de la UE, que condicionen en bona mida allò que es
pot i que no es pot fer en termes energètics.
A més, el metabolisme europeu no només exerceix una influència decisiva en la
configuració de la realitat econòmica, social i ambiental dins del seu territori, sinó que
té una dimensió exterior molt important. Hi ha la tendència a obviar la vulnerabilitat
que genera en els pobles dels països exportadors de matèries energètiques la relació
d’interdependència que s’estableix per les necessitats del metabolisme de la UE, així
com el resultant acaparament energètic en les seves diferents vessants.
En un moment històric on l’escenari energètic presenta tantes incerteses, Obrint la
caixa negra. Metabolisme energètic, dependència i geopolítica tracta d’aprofundir en el
coneixement del comportament energètic de la UE trobant els vincles entre el complexe
funcionament del metabolisme social de la UE, la influència que té en els territoris amb
els que es relaciona, i els possibles moviments estratègics europeus en el campo de la
geopolítica.
Cinc preguntes recorren el text buscant resposta:
Quina és la relació del metabolisme social amb l’acció exterior europea?
Què implica la seguretat energètica (i la competitivitat) com impulsor de l’estratègia
energètica europea?
D’on prové el creixent protagonisme de les finances en l’univers energètic europeu?
Quina és la influència de les finances en el metabolisme social europeu? Quin paper
jugarà la UE en la geopolítica global?

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Informe ODG: La Ruta del Tomàquet. Eines de reflexió cap a una nova cultura del consum urbà

Maadix

On és la justícia global en els pactes verds?

MartaPerez

Què n’ha sortit de la COP26?

MartaPerez