Cas Castor compareix a la Comissió d’Investigació Castor al Parlament


Comunicat del grup Cas Castor arran de la seva compareixença a la Comissió d’Investigació Parlamentària sobre el projecte Castor

El grup ciutadà Cas Castor trasllada la informació de la que disposa a la Comissió d’Investigació Parlamentària sobre el projecte Castor i demana aconseguir-ne d’altra

Compareixença completa amb el Dr. Josep Giner, Jordi Marsal i Alfons Pérez, portaveu de Caso Castor.
Roda de premsa posterior amb grups parlamentaris.

El 12 de novembre l’Alfons Pérez ha comparegut en representació del grup ciutadà Cas Castor a la Comissió d’Investigació sobre el projecte Castor al Parlament de Catalunya per traslladar tota la documentació de la qual disposa el grup, fruit del treball amb la seva querella, i per demanar una sèrie de documents que consideren claus per avançar amb la investigació.
Això és el que hem entregat (novetats punts 4 i 5):

1. Querella criminal Cas Castor, recurs a la Sala de lo Penal i recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional
2. 12 documents inclosos a la querella
3. 31 documents: documentació proveïda arran de la investigació duta a terme per l’ODG i diverses organitzacions de la societat civil com ara la Plataforma Ciutadana en Defensa de las Terres del Sénia (PCDTS) en els últims 5 anys.
4. Lliurament d’un document inèdit: Project Undertaking Deed – Contracte entre el Banc Europeu d’Inversions (BEI) i ESCAL UGS, juliol de 2013:
Amb les condicions del contracte que es va signar entre el BEI i ESCAL UGS pel projecte Castor, ESCAL UGS es comprometia a complir amb totes les condicions de terminis i qualitat del projecte, i d’establir una comunicació fluida amb el BEI perquè aquest tingués la informació en tot moment de l’estat del projecte. El BEI, alhora, com a banc públic, assumia la responsabilitat de fer-ne un seguiment exhaustiu podent exigir responsabilitats a l’empresa per qualsevol imprevist tan en la fase de construcció com la d’operació. El BEI per tant, tenia els elements necessaris per enfrontar l’empresa i, fins i tot, retirar el finançament del banc. Considerem que, a la llum del resultat del Castor, el BEI en va fer seguiment deficient d’una inversió tan important, en un moment que Magdalena Álvarez – persona que demanem s’investigui a la nostra querella – era Vicepresidenta del BEI, tenint una responsabilitat sobre el projecte.
5. Noves peticions (12 documents) arran de la nostra col·laboració amb ciutadans anònims que s’han apropat al grup ciutadà ->

Què demanem a la comissió:

Per poder estudiar el cas amb veracitat i continuar la nostra batalla judicial, necessitem que aflorin documents que continuen ocults.
Gran part d’aquests documents haurien de ser públics, i nosaltres i els ciutadans coneixedors del cas des de dintre que ens han contactat ja els demanat perquè no ho són.
Es necessita el dossier tècnic complet sobre el projecte Castor, el qual hauria d’estar disponible i involucraria a diversos ministeris (i sinó perquè no?).
Per això, i per raons de transparència de les institucions democràtiques, demanem aquesta documentació que a data d’avui no és accessible al domini públic (veure llistat més a baix).

Des de la societat civil organitzada, a través del grup Cas Castor – ODG, Xnet i IDHC, grups promotors de la querella sobre el projecte presentada a l’Audiència Nacional i posteriors accions jurídiques-, vam traslladar a tots el grups parlamentaris la documentació recollida en la investigació que hem dut a terme durant els últims anys sobre el projecte en qüestió.
Com sempre hem defensat, creiem que la democràcia ha de ser la col·laboració entre la ciutadania organitzada i els representants parlamentaris.

Just després de l’aprovació de la Comissió Parlamentària, el Grup Parlamentari d’ERC i el Subgrup de la CUP van contactar amb nosaltres per obrir vies de col·laboració.
Vam tenir diverses reunions de treball amb l’equip d’ERC amb fructífers i intensos intercanvis d’informació i ens vam reunir també amb la CUP.

Perquè la Comissió Parlamentària sigui el més profitosa possible, ara volem traslladar tota la informació que tenim – amb algunes noves línies d’investigació gràcies a la col·laboració ciutadana – a tots els grups parlamentaris. D’altra banda hem demanat a la Comissió que ens ajudi a demanar informació útil per a les accions jurídiques que continuarem duent a terme.

Des del grup Cas Castor seguirem avançant amb la investigació i promovent l’acció ciutadana per depurar responsabilitats i posar fi al frau i la impunitat al voltant del projecte Castor. Creiem que la coordinació amb aquesta Comissió d’Investigació pot ser molt valuosa per aprofundir en aquests objectius.

A més hem demanat als diputats que ens ajudin a organitzar una reunió amb la Comissió Parlamentària del Congrés dels diputats on volem aportar una proposta. Sorpresa 😉

Des del vessant judicial us recordem que com a grup ciutadà Cas Castor hem presentat un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional per vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva després de la ratificació de l’arxiu de la nostra querella contra el projecte Castor per part de l’Audiència Nacional. Plantegem al Tribunal Constitucional que ha d’existir un compromís clar per part de la justícia d’investigar la corrupció i els grans fraus. Sense aquest compromís d’investigació i fiscalització fins a les darreres conseqüències, es genera una impunitat que afavoreix que hi hagi més corrupció. De moment la justícia ha demostrat gaire interès i per això sospitem que el TC seguirà en aquesta mateixa línia i serà un mer tràmit, necessari abans d’obrir el cas a instàncies europees.

=> LLISTAT DETALLAT DE LA DOCUMENTACIÓ TRASLLADADA I DEMANADA

DOCUMENTACIÓ QUE LLIURA EL GRUP “CAS CASTOR”

1 – Documentació nova

  • Project Undertaking Deed – Contracte entre el Banc Europeu d’Inversions (BEI) i ESCAL UGS, juliol de 2013.

Amb les condicions del contracte que es va signar entre el BEI i ESCAL UGS pel projecte Castor, ESCAL UGS es comprometia a complir amb totes les condicions de terminis i qualitat del projecte, i d’establir una comunicació fluida amb el BEI perquè aquest tingués la informació en tot moment de l’estat del projecte. El BEI, alhora, com a banc públic, assumia la responsabilitat de fer-ne un seguiment exhaustiu podent exigir responsabilitats a l’empresa per qualsevol imprevist tan en la fase de construcció com la d’operació. El BEI per tant, tenia els elements necessaris per enfrontar l’empresa i, fins i tot, retirar el finançament del banc. Considerem que, a la llum del resultat del Castor, el BEI en va fer seguiment deficient d’una inversió tan important, en un moment en que Magdalena Álvarez – persona que demanem s’investigui a la nostra querella – era Vicepresidenta del BEI, tenint una responsabilitat sobre el projecte.

2 – Documentació que demana “Cas Castor” que encara no s’ha demanat a aquesta Comissió

MOTIVACIONS GENERALS

Per poder estudiar el cas amb veradicitat i continuar la nostra batalla judicial, necessitem que aflorin documents que continuen ocults.
Gran part d’aquests documents haurien de ser públics i nosaltres i els ciutadans que ens han contactat els demanen perquè no ho són.
Es necessita el dossier tècnic complet sobre el projecte Castor, del que no es disposa.
Per això i per raons de transparència de les institucions democràtiques, demanem la documentació que pugui no haver aflorat.

REQUERIMENTS CONCRETS I RAONS

1) PROJECTE COMPLET EN FORMAT DIGITAL; TANT TÈCNIC, ECONÒMIC, LEGAL I CÒPIA CONTRACTES
– El projecte previ de viabilitat tant tècnic, econòmic-financer i d’impacte ambiental que ha de complir per obtenir els permisos
– El projecte aprovat per les administracions i la seva modificació per a la construcció: tècnic complet amb tots els annexos, càlculs, projecte d’execució
– El projecte financer amb còpia dels avals, contractes i garanties de compliment, execució, seguretat
– Còpia de tots els contractes signats en tots els apartats esmentats.

2) Informe d’avaluació de l’estudi de viabilitat tècnico-geològica, realitzat per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) el gener del 2007, a petició del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, dins del marc d’estudi i aprovació de la sol·licitut de concesió d’emmagatzematge de gas realitzat per ESCAL UGS S.L, que va donar per apte l’estructura Castor per a l’emmagatzematge de gas natural.

3) Els documents denominats “Procediments Operatius” són documents per plantes de gas natural, s’elaboren d’acord amb la norma EN-UNE 1473, (NFPA-59A), i existeixen de diversos tipus. Són convinguts entre la direcció del projecte de construcció i el client, o les seves entitats col·laboradores. Els procediments operatius posats en practica durant les fase de “Pre-comissionat”, “Comissionat”, i “Posada en marxa” de les Instal·lacions.

4) Acta de Posada en Marxa. Registre dels resultats en les dues primeres fases en protocols de tots els sistema d’Instal·lacions i de màquines i registre de totes les variables en la fase de “posada en marxa” pels sistemes de control distribuït (SCD), sistemes d’enclavaments (SSD), i sistemes de seguretat activa (SSA) de la planta.

5) “Informe final de resultats del procés operatiu” (editat per l’equip responsable de la “posada en marxa”).
Si els resultats obtinguts en la fase de posada en marxa no compleixen totalment amb les especificacions del disseny, es crea un document de “NO CONFORMITATS” (que també es demana), que servirà per identificar les anomalies i per realitzar les correccions que siguin necessàries i un cop esmenades s’han de tornar a repetir les proves de “posada en marxa”.

6) “Informes finals de resultats i d’incidències” i “procediments d’operacions” que van determinar la paralització de les instal·lacions, emesos pels tècnics que van dirigir la posada en marxa de les instal·lacions de gas CASTOR, -per part de l’empresa adjudicatària de les obres de disseny, compres i construcció (EPC – empresa ACS), i per part de l’empresa finalment receptora de les instal·lacions (client Enagás).

7) “Informes finals” que es lliuren a l’òrgan competent, referits al compliment administratiu de notificar a l’Administració de l’Estat, amb còpia a la comunitat autonòmica i administració local, els resultats de l’operació detallant que han complert satisfactòriament el disseny. Són protocol·laris per a l’expedient d’indústria i per prèvia inspecció per les autoritats (entitats d’inspeccions i control tècnic), la concessió d’obtenció de l’Acta de Posada en Marxa.

8) Hazop: Informe sobre l’impacte dels riscos en les instal·lacions, on s’inclou l’avaluació sísmica de la planta, els equips i els operaris. Aquest ha d’estar signat per un auditor tècnic i una asseguradora i aprovat pel client final que, en aquest cas, és Enagás.

9) Contractes del tancament financer: Contractes dels avalistes i asseguradores que defineixen la responsabilitat d’aquests durant la vida del projecte i envers a determinades situacions i riscos (accident, força major, etc.).

10) Contracte del dret final d’explotació: Estableix les condicions en les que ha d’entregar el projecte a l’empresa concesionària al client final (Enagás) una vegada transcurreguts 25 anys des de l’inici de l’explotació

11) Justificació tècnica per l’ampliació de 5 a 25 anys de la renúncia a la concessió dels magatzems de gas per part de l’empresa concessionària.

12) Procediment de canvi de llindar marítim de les Comunitats Autònomes de Catalunya i la Comunitat Valenciana de 8 de març de 2008 i la seva justificació tècnica.

3. Documents entregats amb la querella de “Cas Castor”:

– Querella criminal contra el projecte Castor a l’Audiència Nacional, recurs d’apelació a la Sala de lo Penal i recurs d’empara al Tribunal Constitucional, presentats pel grup ciutadà Cas Castor, conformat per l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el col·lectiu activista Xnet i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDCH).

Altres documents inclosos a la querella:
doc. 1: Informe sobre el sector energètic espanyol. Part II. Mesures per garantir la sostenibilitat econòmica i financera del sistema gasista.
doc. 2: Memòria elaborada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme adjunta al RDL13 / 2014 – escrit de remissió i documentació pel qual s’adopten mesures urgents en relació al sistema gasista i la titularitat de les centrals nuclears.
doc. 3: Correcció d’errors del Reial Decret 638/2007 de 18 de maig de les capitanies marítimes i els districtes marítims.
doc. 4: Concessió per a l’explotació del magatzem subterrani de gas natural anomenat Castor a Escal UGS SL mitjançant Reial Decret 855/2008 de 16 de maig (BOE 136 de 5 de juny).
doc. 5: Publicació del BORME que indica que Del Potro va ser el liquidador de la societat IREM ENERGY SL en 2014.
doc. 6: Declaració d’impacte ambiental al projecte Castor, de 23 d’octubre de 2009 (BOE 272 d’11 de novembre de 2009).
doc. 7: Resolució que declara nul·la per sentència de 15 d’abril de 2013 de la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional la decisió de no sotmetre a avaluació d’impacte ambiental al projecte de connexió del sistema gasista amb el magatzem Castor, del 23 de novembre de 2009.
doc. 8: Sentència de ratificació del doc. 7 pel Tribunal Suprem mitjançant sentència de 10 de juny de 2015.
doc. 9: Recurs de lesivitat on el Tribunal Suprem que revisa el RD 855/2008 en el seu article 14 mitjançant sentència de 14 d’octubre de 2013.
doc. 10: Aprovació de l’Ordre IET / 2805/2012 per part de l’exministre Soria, que va permetre l’ampliació de 5 a 25 anys del període durant el qual les concessionàries podien renunciar a la concessió.
doc.11: De la societat “Watercraft Capital S.A.” que reconeix diversos riscos per a la concessionària del projecte Castor i per als bonistes, riscos que mai van arribar a produir-se a causa el tracte de favor de les institucions.
doc.12: Llicència d’obres de la planta terrestre a Vinaròs anul·lada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló per haver obviat la sol·licitud inicial la Declaració d’Interès Comunitari, segons es recull en informació periodística del doc.

4. Documentació aportada per l’ODG arran de la seva col·laboració amb la Plataforma Ciutadana en Defensa de las Terres del Sénia (PCDTS):

I. MATERIALS PRINCIPALS GENERALS– Llistat aparicions del Projecte Castor en publicacions oficials.
– RDL 13 2014, de la indemnització a ESCAL UGS.
– RD 2056/96, de 271.296: permís de recerca prospectiva.
– Ordre ECO 3805/2003, 171.203: cessió autoritzada del permís a favor d’ESCAL UGS S.L.
– Informe del MIT, maig del 2017.
– Sentència 152/2017, de 21 de desembre de 2017. Recursos d’inconstitucionalitat 7848-2014, 7874-2014 i 21-2015 (acumulats).
– Resolució municipal del Ple de l’Ajuntament de Vinaròs, de 23.12.09, llicència d’obres de planta terrestre (Disponible no accessible).
– Ordre Ministerial, 130.913, suspensió temporal d’activitats d’injecció de gas matalàs (Disponible no accessible).
– Sentència Sala 3a del Contenciós Administratiu de l’AN, 150.413 (Disponible no accessible).
– Interlocutòria d’incoació de diligències Prèvies, Jutjat d’Instrucció 4 de Vinaròs per denúncia de Fiscalia de Medi Ambient, 260.115 (Disponible no accessible).

II. ÁMBIT SOCIAL I AMBIENTAL
a. Delicte social i psicològic. Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia (PCDTS).

– Llistat actuacions de la PCDTS (al·legacions i denúncies en l’àmbit de l’Estat espanyol i UE)
– Cartes i denúncies de la PCDTS a òrgans de la UE
b. Prevaricació ambiental.
– Estudi UB 2006 “Falles actives i perillositat sísmica al marge nord-occidental del sol valencià”
– Informe de l’IGN, desembre de 2013
– Informe EeA “Riesgos potenciales derivados de la inyección de gas natural en la Plataforma Castor”
– Estudi Observatori de l’Ebre, CSIC i URL, 2005 (Disponible no accessible)
c. Incompliment legislació ambiental i del dret a la informació.
– Al·legacions de la PCDTS de 2008
– Al·legacions d’APNAL – Ecologistes en Acció Vinaròs de 2008
– Estudi d’Impacte Ambiental SÍNTESI
– Estudi d’Impacte Ambiental COMPLET
– Al·legacions PCDTS a l’EIA de 2010

III. ÀMBIT DE CORRUPCIÓ I ENDEUTAMENT LEGÍTIM
a. Corrupció, entramat empresarial i connivència de l’administració.
– 2007 – BOE contracte ESCAL 400 milions i no concurrència altres empreses
– 2012 – BOE Canvi de 10 a 20 anys per a la retribució del Projecte Castor
b. Financiarització i implicacions del BEI.
– Policy Briefing sobre els Project Bonds – ODG i Counter Balanç
– Interim report de la Comissió Europea sobre els Project Bonds
– Article: “Megainfraestructures per sortir de la crisi?” – Re: Common i Counter Balance
c. Prevaricació i mala administració.
– Comunicat sobre els escenaris no explorats davant la indemnització al Projecte Castor – ODG
– Informe sobre el Projecte Castor – Síndic de Greuges
– Denúncies per ajuda estatal encoberta
d. Endeutament il·legítim i arquitectura de la impunitat.
– Informe CNMC de 2016
– “Finançant Projectes inútils: Els deutes del Projecte Castor” – ODG

* Enllaç per la descàrrega de tota la documentació:
https://casocastor.net/wp-content/uploads/2018/11/Caso-Castor-Com.Inv_.-Parlament.zip

Contingut relacionat

Davant els nous reptes globals, trobada de la xarxa Eurodad per treballar respostes

nicola

Jornada internacional de Mineria Urbana a Barcelona

MartaPerez

Rompe la ola de movilizaciones ante la amenaza de catástrofe climática global

emma