ODG
resp_ext_biodiv_cat.png

Responsabilitat global i extraterritorialitat en la pèrdua de biodiversitat


Descarregar arxiu   

Article publicat a la Revista Ecologia Política, N. 46.

David Llistar , Eneko Garmendia, Leire Urkidi , Iñaki Arto

Qui destrueix la biodiversitat global? Encara que hi ha evidències clares que l'augment del comerç internacional, i per tant dels fluxos d'energia i materials associats, contribueixen significativament a la pèrdua de biodiversitat, la veritat és que no hi ha gaires estudis globals sobre com les economies més consumidores interfereixen sobre la biodiversitat més enllà de les seves fronteres. Aquest article resumeix i compara dos estudis de cas innovadors fets per a les economies catalana i basca respectivament.

 

Paraules clau: Deute Ecològic, Metabolisme Social, Biodiversitat, Impactes socioecològics, Catalunya, País Basc.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Introducció a la Crisi Alimentària Global

uzero

COLONIALISME ENERGÈTIC: L’ACAPARAMENT DEL GAS DE LA UE A ARGÈLIA

emma

El Partenariat de Deauville i la dependència d’Europa del Nord d’Àfrica

emma