Mapes

Projectes Gasístics d’Interès Comú

emma
Aquest mapa mostra els Projectes d'Interès Comú relacionats amb el gas. És una reproducció d'un mapa de la Comissió Europea, a partir de la cartografia

La Ruta del Tomàquet

emma
La Ruta del Tomàquet. Eines de reflexió cap a una nova cultura del consum urbà és un informe de l’ODG en relació a les profundes