Mapes

Importem el 100% del gas natural que consumim

emma
A més, no és el combustible que pot resoldre la urgència climàtica. Descàrrega l’informe. “Quin paper juguen les grans ciutats en el consum de gas

En què penses quan penses en Gas Natural?

emma
Pot el Gas Natural ser el combustible de la transició energètica? Es promou el Gas Natural com el combustible de ‘transició’ cap a les renovables.

DebtHub

emma
L’eina “DebtHub” és una aplicació web que permet la visualització, consulta i exportació de dades macro-econòmiques des d’una perspectiva crítica. Mostra un mapa a escala

És el Gas Natural un amic climàtic

emma
S’està promovent el #GasNaturalFossil com el combustible de ‘transició’ cap a les energies renovables. Quan es crema, té menys emissions que el petroli o el

El Parany Global del Gas: un pont al desastre

emma
La gran majoria del consum energètic d’Europa continua depenent dels combustibles fòssils, principalment del petroli, el gas i el carbó. Si bé els efectes climàtics

Geodiari del Volt Oligotòxic

emma
Recull de fotos i comentaris realitzades durant el Volt Oligotòxic, que va ser un recorregut pels indrets del territori que pateixen els impactes del model

Infografía: El cost real de la energia

emma
L’estudi “El Cost real de l’Energia” aborda el necessari debat sobre la legitimitat del repartiment de les diferents càrregues associades al sector elèctric espanyol des

Afectats per projectes energètics

alfons
Aquest mapa col·laboratiu realitzat entre diverses organitzacions i coordinat per l’Observatori del Deute en la Globalització reflecteix l’altra cara dels projectes energètics. S’emmarca dins l’activitat

Projectes Controvertits

emma
Aquest mapa mostra els projectes finançats pel Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (BERD) i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) que estan