Busquem un/a RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I SISTEMES


Descripció del lloc de feina:

L’Observatori del Deute en la Globalització necessita cobrir una plaça a jornada complerta de responsable de comunicació i sistemes per a la seva oficina de la ciutat de Barcelona.

Perfil buscat:

 • Formació universitària superior en ciències de la comunicació, periodisme o afins o experiència equivalent.
 • Perfil d’activista ecofeminista amb experiència en la comunicació vinculada a moviments socials relacionades amb alguna o vàries de les següents: la justícia social, financera, feminista, ecologista, bens comuns, amb consciència de classe, gènere i origen, i mirada interseccional i decolonial, entre d’altres afins.
 • Capacitats per a la visió estratègica i la lectura del context, amb capacitats de resposta ràpida i flexible.
 • Experiència en el disseny i coordinació de campanyes de comunicació, incidència i enxarxament per a la mobilització i transformació social.
 • Àmplia xarxa de relacions amb els moviments socials, institucions públiques i mitjans de comunicació.
 • Capacitat i actitud per a la l’enxarxament i la mobilització social.
 • Motivació per a establir relacions amb els mitjans de comunicació i realitzar accions de comunicació: redacció d’articles, rodes de premsa, entrevistes a radio i televisió, xarxes socials, etc.
 • Perfil avançat i posicionat en xarxes socials i comunicació digital activista.
 • Experiència i capacitat de treball en equips multidisciplinaris i diversos, de gestió horitzontal i perfil activista.
 • Excel·lent coneixement de català, castellà i anglès.
 • Alt coneixement d’eines d’ofimàtica de codi lliure.
 • Capacitat d’autonomia, organització, síntesis i planificació.
 • Afinitat i compromís amb la missió, visió, valors i model de governança de l’ODG i subscripció als codis de conducta i protocols contra la violència masclista, tant de l’entitat com de les xarxes on participa.
 • Disposar de certificat digital personal per a signatura electrònica.
 • Disposar de certificat negatiu de delictes sexuals.

Funcions a desenvolupar:

 • Elaboració i execució de l’estratègia de comunicació de l’entitat i de les seves línies temàtiques, projectes i campanyes.
 • Diagnòstic, disseny i planificació, execució i avaluació de la comunicació.
 • Participar en el disseny comunicatiu en la formulació de nous projectes i campanyes.
 • Recolzament de campanyes de col·lectius enxarxats.
 • Gestió i coordinació d’accions d’incidència, comunicació i enxarxament amb moviments socials.
 • Relacions amb premsa i mitjans de comunicació a nivell català, estatal e internacional, per al posicionament de l’entitat com a referent en les temàtiques que treballa i difusió de productes de comunicació. Manteniment de la base de dades de premsa.
 • Donar suport en el disseny, execució i avaluació del pla de captació de fons de l’entitat.
 • Publicació i manteniment web (WordPress usuari avançat) i gestió de les xarxes socials de l’entitat i les seves campanyes (Twitter, Facebook, Youtube, Telegram…).
 • Acompanyament i suport a les persones investigadores en comunicació, escriptura d’articles, xarxes socials, etc. Formacions puntuals.
 • Desenvolupament d’eines, guies i protocols de comunicació.
 • Relacions i gestió amb serveis externs (disseny gràfic, audiovisuals, impremta…).
 • Coneixement bàsic en disseny gràfic i muntatge audiovisual.
 • Manteniment dels sistemes informàtics de treball de l’equip (Nextcloud, Thunderbird, Postrius, OnlyOffice, BigBlueButton, Etherpad) i recolzament a les persones treballadores en el seu ús (amb el suport del proveïdor contractat).
 • Participació íntegra en la vida política i associativa de l’entitat, la presa de decisions i el compromís amb la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’entitat.

Condicions laborals (segons conveni intern):

 • Tipus de contracte: laboral d’obra i servei
 • Jornada: Complerta de dilluns a divendres (35 hores setmanals).
 • Remuneració: 24.000 Euros bruts anuals en 12 pagues.
 • Duració: fins al 31/12/2021 amb possibilitats de renovació.
 • Període de prova: 6 mesos
 • Incorporació: Immediata.
 • Horari de treball: a convenir, amb flexibilitat per al teletreball.
 • Lloc de treball: teletreball al domicili particular o presencial a l’oficina de l’ODG a Barcelona, en funció de situació de la pandèmia.
 • Per a més informació sobre les condicions laborals, consulteu el nostre conveni laboral intern en aquest enllaç.

Procediment de selecció:

Les persones interessades enviaran un correu electrònic, amb un currículum cec (sense foto ni nom o dada que identifiqui la candidatura) i una carta de motivació expressant el seu interès (amb límit un de 300 paraules) al correu electrònic observatori@odg.cat, indicant en l’assumpte la referència “RespCom2021″.

El currículum haurà de contenir el telèfon mòbil de contacte.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà a les 24 hores del diumenge 14 de febrer de 2021.

Es contactarà amb les candidatures pre-seleccionades en un termini de 10 dies hàbils, des de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds. Si no es rep cap resposta durant aquest període, la candidatura es considerarà desestimada.

Es realitzaran entrevistes personals a les candidatures pre-seleccionades i, si escau, entrevista final a la llista curta. Les entrevistes es realitzaran a la seu de l’ODG a Barcelona o, si escau, per preservar la salut, per videoconferència.

Per preservar la igualtat d’oportunitats de totes les candidatures i la transparència, no es respondran trucades telefòniques ni comunicacions electròniques que no estiguin relacionades amb la logística del procés de selecció.

L’ODG es defineix com a una entitat en trànsit cap a l’ecofeminisme, que treballa per a l’assoliment dels Drets Humans per a totes les persones. Per aquest motiu, ens comprometem a no discriminar cap candidatura per raó de classe social, sexe, expressió i identitat de gènere, orientació sexual, origen, religió, capacitats especials, persones dependents a càrrec o estat civil o gestant, entre d’altres.

 

Sobre l’ODG

Som un observatori d’investigació que elaborem anàlisis crítica de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema polític i econòmic, produint eines que faciliten la interpretació del context actual.

Produïm anàlisis crítica i campanyes per a la mobilització i transformació social davant les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere, amb la voluntat d’incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables

Treballem per a la transformació social, ambiental, política, econòmica i financera, enfortint els moviments socials i la societat civil amb una anàlisi crítica, construint narratives i xarxes, i fent incidència política, social i mediàtica, amb mirada ecofeminista, interseccional i decolonial. Les nostres línies temàtiques estratègiques són: ‘Justícia financera’, ‘defensa dels serveis públics i béns comuns’ i ‘justícia climàtica’.

Som una associació amb una estructura de govern horitzontal, amb un sistema de presa de decisions col·lectives assembleàries, conformat per un equip tècnic i una assemblea política que esdevenen la base social de l’entitat. Volem posar les relacions personals i la vida en el centre de la nostra activitat.

Contingut relacionat

Importem el 100% del gas natural que consumim

Maadix

Deute de cures – Presentació i debat

emma

Oferta | Busquem persona avaluadora per projecte d’EpD

MartaPerez