Memòria i Balanç social 2021 de l’ODG


Consulta la memòria d’activitats i econòmica i el Balanç social 2021 de l’Observatori del Deute en la Globalització

Durant l’any 2021 hem sentit moltes vegades que tornaríem a la “normalitat”. Però, la realitat viscuda ha estat diferent: la “nova normalitat” ha estat que la pandèmia del Covid-19 requeria de l’ODG adaptar-se a una forma de treballar i relacionar-se de manera semi-presencial, havent de gestionar dia a dia els imprevistos com baixes o restriccions per les nostres activitats presencials i trobar noves formes de generar espais per connectar-nos i cuidar-nos com a equip i xarxa de persones.

També ha sigut un repte reaccionar en el context polític, on prevalien polítiques públiques d’excepcionalitat, on s’ha experimentat, després de l’aturada el 2020, la posada en marxa de la màquina de l’economia capitalista global amb més força que mai, tornant a nivells d’emissió de CO2 pre-pandèmics, veient que cada vegada eren més visibles els impactes psicològics de la pandèmia a la nostra societat i que les violències múltiples i desigualtats creixien entre grups socials, gèneres, entre països enriquits i països empobrits, etc. cada vegada més ràpid.

En aquest context de la “nova normalitat” des de l’ODG hem decidit apostar per la presencialitat com a forma imprescindible de relacionar-se, per construir resistències i alternatives, impulsant així el juliol de 2021 la primera trobada presencial gran al territori català «Recuperem el Futur» (Barcelona) amb la participació de més de 350 activistes de col·lectius que lluiten per la justícia climàtica, econòmica i feminista.

L’excepcionalitat també l’hem viscuda amb l’estructura ODG, sent 9 persones alliberades a l’equip tècnic amb qui hem pogut, no només realitzar les múltiples activitats de recerca, formació, enxarxament, comunicació i incidència política, sinó també hem pogut posar en marxa el nostre Pla de Transició Ecofeminista conjuntament amb les membres de l’assemblea ODG. A més, al final del 2021 hem canviat la nostra oficina, movent-nos, després d’estar 20 anys a l’oficina del carrer Girona 25, a l’oficina que compartim amb les companyes de Novact, al Raval (Barcelona).

 Consulta la memòria del 2021

El Balanç social

El Balanç Social és una eina de mesura de l’impacte social i ambiental i el bon govern que contribueix a la transparència i a l’autoavaluació de les organitzacions i a la certificació en base als criteris i pràctiques que defineixen l’Economia Solidària.

Es tracta d’una eina gratuïta i oberta a qualsevol organització amb activitat econòmica, sigui sòcia o no de la XES. Fa més d’una dècada va néixer de forma col·lectiva des d’entitats i persones de la XES i des de la pròpia XES s’ha establert que aquest 2022 totes les organitzacions sòcies de la xarxa l’hagin de fer anualment com una forma de visibilitzar i certificar el seu compromís amb l’entorn des d’una perspectiva feminista i amb criteris d’horitzontalitat, equitat, cooperació i sostenibilitat ambiental.

Destaquem els resultats i conclusions més interessants del balanç social 2021 auditat per la XES:

  • Al 2021 vàrem fer un procés participatiu per elaborar el Pla de Transició Ecofeminista de l’ODG on queden reflectides les accions dels pròxims tres anys per transitar cap a l’entitat feminista, ecologista, antiracista i decolonial que volem ser.
  • La base social de l’entitat és petita, al voltant de 100 persones compromeses amb l’anàlisi crítica per a la transformació social, entre sòcies, voluntàries i treballadores, però les relacions amb les xarxes d’activisme, moviments socials, associacions de 2n i 3r grau, a nivell local, estatal, europeu i d’arreu del món supera la setantena i ens connecta amb les lluites d’arreu.
  • Al 2021 hem assolit els nivells salarials previs a la reducció de jornada a 35h/setmanals de 2019 i hem arribat a un total de 9 jornades completes repartides entre 10 persones treballadores, el 75% amb contracte indefinit i una antiguitat superior a 4 anys. La bretxa salarial a l’ODG s’ha reduït del 30% al 13%.
  • El total d’emissions de CO2 emeses per les activitats de l’ODG durant el 2021 en els àmbits del transport, alimentació, allotjament i subministres d’energia es de 1989,79 Kg.
  • Hem incorporat algunes mesures de reparació, reutilització, reducció i reciclatge a la nostra activitat productiva. Algunes són: el consum d’aliments a totes les activitats son ecològics, locals i vegans, reduir dràsticament el transport al mínim imprescindible, prioritzar la reparació o reacondicioament d’aparells electrònics,  i prioritzar l’ús de transport públic i el tren per als desplaçaments fins a 1500 km.
  • El 34% de les nostres compres son a entitats del Mercat Social de la XES i un 12% més a entitats del Tercer Sector Social. Més del 50% de les compres son a la ciutat de Barcelona i un 20% mes a la Província de Barcelona.
  • Les nostres treballadores valoren amb un 9,33 el grau de satisfacció global per ser membre de l’entitat, les voluntàries ho valoren amb un 10 i les persones associades amb un 8,71 sobre 10.

Consulta el balanç social

 

Contingut relacionat

Memòria, pla estratègic i balanç social de l’ODG 2022

MartaPerez

França hauria d’oposar-se a la construcció del gasoducte Midcat

emma

Comença la COP27: Què n’hem d’esperar?

MartaPerez