Mapa d’alternatives populars als megaprojectes


Descarregar arxiu   

Mapa fet per l'equip MCA de l'ODG* per la xarxa internacional ECA Watch, publicat el 29 octubre 2014

Aquest Mapa sobre Alternatives Populars als grans projectes d’infraestructures, fet per la Xarxa ECA Watch, no té cap pretenció de ser exhaustiu, obviament. Té per objectiu la difusió d’informació i de propostes, així com la vinculació entre persones i grups per tal d’enriquir la narrativa sobre les alternatives des d’abaix. El Mapa il·lusta el fet que hi han alternatives populars sobre les infraestructures, que tenen en compte preguntes com ¿Qui decideix? ¿A quí beneficien?, així com les necessitats reals de les persones i no el capital. Són respostes concretes de defensa dels bens comúns, en tot el planeta. En el mapa només hem treballat sobre 3 sectors: energia, transport i aigua. Els indicadors que vam fer servir són els següents:

  • Actors: La Societat Civil, Propostes col·lectives sorgides des o vinculades a Moviments Socials
  • Propostes basades en les necessitats reals dels Pobles. Prestar atenció a) Qui decideix? Qui sí beneficia?
  • Propostes relacionades amb la defensa dels bens comúns
  • Propostes dels països del Sud i del Nord.
  • Alternatives que no generen més emissions de gasos d’efecte hivernacle

 Al mapa figuren també 3 propostes a l’estat espanyol: de la Xarxa per la Sobirania Energètica, Som Energia i la Proposta d’Ecologistes en Acció sobre la Energia

* Autor/es del mapa: Raül Sánchez, Nicola Scherer, Mónica Guiteras, Pau Miró, Delphine Ortega, Alfons Pérez, Mónica Vargas

Més informació: http://www.eca-watch.org/node/3637

Contactes:
Equip de Mapatge de l’ODG, mca@odg.cat
Mónica Vargas, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), monica.vargas@odg.cat
Linde Zuidema, Coordinadora de Eca Watch, linde@fern.org

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Un petit pas contra la impunitat de les transnacionals

emma

Finançant projectes inútils

emma

Sentada 25 de setembre: F4F – Justícia Climàtica per sortir de les crisis

emma