9-tcbuen-580x387.jpg

Les ONG aconsegueixen que la Llei d’Acció Exterior incorpori respecte Drets Humans per empreses


Publicat per: Lafede.cat

Barcelona, 25 de novembre de 2014

Demà dimecres 26 de novembre el Ple del Parlament té previst aprovar la Llei d’Acció Exterior. La Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme i Lafede.cat–Organitzacions per a la Justícia Global, en diàleg amb els diferents grups parlamentaris, han aconseguit, via esmenes, incorporar-hi la promoció de la pau, el foment dels drets humans i la cooperació al desenvolupament, i adverteixen que restaran pendents del desenvolupament de qüestions clau com l’acció exterior de les empreses catalanes.

Les organitzacions catalanes de pau, cooperació i drets humans han treballat per a què la nova Llei sigui plenament coherent amb els valors expressats a l’Estatut d’Autonomia en el seu article 4.3 (llibertat, democràcia, igualtat, pluralisme, pau, justícia, solidaritat, cohesió social, equitat de gènere i desenvolupament sostenible). Les organitzacions catalanes es feliciten per haver aconseguit esmenar l’oblit en el redactat inicial de la Llei de les “finalitats” del foment de la pau, la defensa dels drets humans i el desenvolupament humà sostenible, malgrat es queixen que s’obvia l’existència de la Llei de Foment de la Pau de 2003, fruit d’un ampli treball i consens previ.

Les organitzacions es feliciten també per la vinculació explícita de la internacionalització de l’economia, a la defensa i el respecte dels drets humans. Les ONG catalanes creuen que els canvis incorporats milloren notablement la Llei d’acció exterior catalana, i que la poden convertir en un referent ja que Catalunya s’alinea amb la decisió de la 26a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides d’elaborar un instrument internacional, legalment vinculant, que obligui a les grans transnacionals a protegir els drets humans. La nova Llei catalana permetrà fer seguiment de l’actuació de les empreses catalanes a l’exterior, exigir-los coherència entre els seus legítims objectius de promoció econòmica i una acció responsable al món en matèria social i mediambiental, i acabar amb algunes males pràctiques que s’han portat a terme fins ara en els processos de deslocalització (veure annexos).

Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat diu que no volen més viatges de Mas envoltat d’empresaris que només busquen oportunitats de negoci sense haver de respectar els estàndards laborals o mediambientals. Acebillo destaca la necessitat de coherència per a fer més eficaç la pròpia acció de les organitzacions: “Durant anys hem vist com el que es construïa amb projectes de cooperació es destruïa amb inversions d’empreses espanyoles o catalanes. El nostre compromís solidari amb molts pobles i comunitats passa per evitar les males pràctiques de les empreses, no per fer projectes per pal·liar les conseqüències de la seva acció”. Les organitzacions adverteixen que és un tema prou important com per fer un seguiment estricte, i que s’asseguraran i treballaran des d’aquest mateix moment per tal que es desenvolupin els mecanismes adequats per evitar que les empreses catalanes a l’exterior vulnerin els drets humans.

Més informació: el Caso del port de Buenaventura a Colòmbia i la Empresa Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB)

Contingut relacionat

10 anys de crisi estafa

Maadix

Estrena a Catalunya del docu “Qui ha hipotecat el meu ajuntament?”

emma

Barcelona: Reptes de la distribució alimentària majorista

Maadix