Esdeveniment: les grans ciutats en el consum de gas natural a l’Estat espanyol


El gas natural és un combustible fòssil compost principalment per metà (CH4), que és un gas amb efecte d’hivernacle que contribueix 86 vegades més a l’escalfament global que el CO2. La Unió Europea (UE) ha definit a aquest combustible fòssil com a “amic climàtic” perquè en la seva combustió emet menys CO2 que d’altres combustibles fòssils, sense considerar les fuites que es produeixen en la seva extracció i transport, que posen en entredit aquest benefici climàtic. El fet que un terç del gas que s’importa a la UE sigui rus, ha suposat que les polítiques energètiques i climàtiques europees es basi en la promoció de noves infraestructures gasístiques, tot i que les actuals es troben operant al 47%. L’Estat Espanyol es troba en una posició privilegiada en aquestes noves polítiques, ja que hi juga un paper geopolític estratègic degut a l’existència de dos gasoductes que el connecten amb Algèria, el país nord-africà amb majors reserves d’aquest combustible fòssil. A més, les seves infraestructures gasístiques també estan infrautilitzades, ja que es troben operant al 42% de la seva capacitat.

Amb tot això, es creu imprescindible avaluar:

  • Quines són les infraestructures gasístiques existents a l’Estat Espanyol
  • El volum de gas natural que importa i reexporta l’Estat Espanyol, considerant els diferents mètodes de transport existents i els països d’origen i destí
  • Les planificacions estratègiques de gas natural que ha fet l’Estat Espanyol des del 2005
  • El consum de gas natural a les 10 províncies més poblades de l’Estat Espanyol i quina importància tenen envers el consum total de gas natural en el sector residencial.

Data i hora: Dijous 27 de setembre de 2018 – 10:30h

Ubicació:

  • Lloc: Casal de Gent Gran de Sants
  • Direcció: c/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó 135, Barcelona
  • Línies de transport pròximes: Bus – H10, V5 i 54 / Metro – Plaça del Centre (L3)

Organitza: ODG

Amb el suport de:

Contingut relacionat

Una diagnosi sobre el batec, el terra comú i el sostre ecosocial

MartaPerez

El 7 de febrer aturem el món per Palestina

MartaPerez

El benestar consumista va lligat al patiment de les poblacions del Sud Global

Maadix