Coneixes el programa de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics?


Descarregar arxiu   

Programa Bàsic de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics:

1. BLINDATGE DELS SERVEIS PÚBLICS I REVERSIÓ DE LES PRIVATITZACIONS

Volem serveis de titularitat, provisió i gestió públiques i comunitàries perquè tenim experiències i bibliografia internacional que demostren que són millors i més eficients, i que permeten garantir les millors condicions laborals i la millor atenció. Cal municipalitzar, remunicipalitzar i nacionalitzar serveis i recursos per cobrir les necessitats del conjunt de la població de manera vertaderament pública. Cal per tant també el finançament mitjançant una banca pública i un nou model impositiu que redistribueixi la riquesa a través d’aquests serveis i recursos.
Així doncs, diem no a les privatitzacions, les externalitzacions i en general al desviament de finançament o recursos públics cap a qualsevol negoci privat. Volem la prohibició de les anomenades col·laboracions publicoprivades, societats d’economia mixta, fórmules de consorci, concerts econòmics, etc. La mercantilització sotmet el serveis al criteri del màxim benefici per l’adjudicatari, i per tant la mínima despesa, cosa que precaritza les condicions de treball, empitjora l’atenció a les usuàries, deteriora el medi ambient, encareix el costos per a l’administració i impedeix la participació en la gestió per part del personal, les usuàries i la població en general.

2. FEMINISTA

Cal assegurar una perspectiva feminista en tots els serveis públics i lluitar contra les violències masclistes amb un abordatge que reconegui la naturalesa estructural de l’opressió patriarcal. La privatització agreuja la feminització de la pobresa ja que empitjora les condicions laborals d’un sector altament feminitzat. Les dones migrades són les que més greument ho pateixen, especialment aquelles en situació administrativa irregular. Totes les necessitats que no són cobertes pels serveis i recursos públics recauen, de manera no remunerada i sovint invisibilitzada, sobre les dones treballadores, que són per tant doblement explotades, laboralment i socialment, amb perjudicis directes sobre la seva salut.

3. UNIVERSALITAT 

Els serveis públics han de garantir l’accés universal i això només és possible des d’uns serveis 100% públics. Tanmateix sabem que aquesta condició és necessària però no suficient i per això exigim l’eliminació de qualsevol discriminació per raons de classe, diversitat funcional, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, edat, origen, situació administrativa, racialització, o de qualsevol altra índole. En particular, exigim la derogació de la llei d’Estrangeria i de qualsevol altra forma de racisme institucional, i ens oposem a l’aplicació de taxes, quotes, tarifes o qualsevol altra forma de repagament, com a traves classistes que són.

4. ATENCIÓ INTEGRAL

Cal un sistema de serveis públics integral, que en coordini tots els àmbits. No podem persistir en fraccionaments corporatius o per àmbit: cal oferir una atenció integral, coordinada i interdisciplinar ja que les mancances en qualsevol àmbit tenen repercussions en la resta. Calen equips de treball interdisciplinars i coordinats per oferir la millor qualitat en tots els àmbits.

5. TITULARITAT I SOBIRANIES POPULARS

Cal assegurar la sobirania popular sobre tots els aspectes de la nostra societat: garantir-nos les necessitats individuals i col·lectives a través dels serveis, recursos i béns públics i comunitaris, així com una interacció sostenible amb el medi ambient en general i en concret per fer front a l’emergència ecològica del canvi climàtic. Cal fomentar la participació real de les plantilles i del conjunt de la població organitzada en els òrgans de planificació i govern dels serveis públics; no en som clients, en som les titulars, destinatàries, treballadores i finançadores. Cal garantir la rendició de comptes i la transparència.

6. CONDICIONS LABORALS DIGNES

Millora de les condicions laborals de totes les persones que treballen als serveis públics, començant per la internalització de totes les plantilles per tal de fer front a la precarietat, i al consegüent deteriorament de la salut física i psíquica, que provoca la gestió mercantilista. Això inclou la totalitat del personal que desenvolupa la seva feina en serveis i equipaments públics, per exemple les treballadores de la neteja. A més, és imprescindible garantir les condicions de seguretat laboral necessàries en cada cas.

7. DEUTE IL·LEGÍTIM I AUDITORIES CIUTADANES-POPULARS
Per assolir aquests objectius ens caldrà resoldre necessàriament qüestions de caràcter legal i també econòmic. D’una banda, és imprescindible derogar marcs legals antagònics amb les nostres reivindicacions, com per exemple, en el cas de la Sanitat, la llei 15/97 que va obrir la porta de les privatitzacions, o la 16/12 que va contribuir a liquidar la universalitat de l’assistència, com també ho fa la llei d’Estrangeria per a les persones migrants que considera irregulars, o en el cas de les treballadores de la llar i de cures, l’eliminació del Règim Especial de la Seguretat Social i la incorporació al Règim General. També la reforma ara vigent de l’article 135 de la Constitució espanyola que obliga al pagament del deute per damunt de les inversions socials.  De l’altra, cal realitzar auditories ciutadanes independents que permetin avaluar el caràcter il·legítim del deute i declarar el seu pagament improcedent. Així mateix, cal destapar tots els mecanismes d’espoli públic i corrupció il·legals i també legals amagats per exemple sota fórmules de governança d’organitzacions que lucren amb aquests serveis.

Accedeix al document de mesures d’aplicació immediata i mesures essencials.

 

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Portem el Cas Castor davant el Tribunal Constitucional

Maadix

Por una política libre de combustibles fósiles, campaña #FossilFreePolitics

emma

[Webinars] Fons europeus feministes o rentat verd i lila?

MartaPerez