El Pla de transició: l’aposta de l’ODG per ser una entitat ecofeminista


Ja tenim disponible el Pla de transició ecofeminista de l’ODG i el Protocol de prevenció i abordatge de les violències des d’una perspectiva interseccional

L’estiu del 2020, fruit del treball fet en el darrer pla estratègic i donant resposta a les inquietuds socials del moment, l’Observatori del Deute en la Globalització vam prendre el compromís de fer una mirada cap endins des de l’ecofeminisme, que ens permetés reflexionar profundament sobre com

volíem aplicar els nostres valors i principis en l’organització interna de l’entitat.Per fer-ho, vam iniciar un procés de diagnosi amb la Cooperativa Esberla, que ens va permetre analitzar quins eren els aspectes importants en què enfocar el nostre treball. 

El “Pla de transició ecofeminista” sintetitza tres dels grans reptes que les entitats i moviments socials abordem actualment: la incorporació pràctica del feminisme, l’ecologisme i l’antirracisme a tots els nivells del funcionament intern de l’entitat (imaginari i valors compartits, estructura i relacions humanes), per tal de seguir avançant cap a la coherència, la justícia social i la cura.

El procés d’acompanyament per a l’elaboració del pla es va estructurar al llarg d’un any – de desembre de 2020 a novembre de 2021 – i va comprendre diferents fases de treball: recollida d’informació i treball de camp, elaboració de la diagnosi i elaboració del pla d’accions

Les propostes d’accions les hem categoritzat en diferents àmbits relacionats amb el batec, la missió i visió; la composició i governança, l’organització del temps i el treball, les cures i els mecanismes de salut, la transformació ecosocial, el relat i les aliances i la responsabilitat de l’impacte ecosocial. Per cadascun d’aquests àmbits hem marcat diferents accions a desenvolupar els propers anys. 

Totes van encaminades a acompanyar-nos en aquest trajecte per fer de l’ODG una entitat més ecofeminista des d’una perspectiva interseccional.

Protocol de prevenció i abordatge de les violències des d’una perspectiva interseccional

Una de les accions contemplades va ser el desenvolupament d’un Protocol de prevenció i actuació contra les violències des d’una perspectiva interseccional, i que no abordés només les violències masclistes, sinó també de caire LGBTI-fòbiques i racistes

Per fer-ho, durant aquest 2022, hem comptat novament  amb el suport i assessorament de les companyes de l’Esberla i de la Cooperativa T.i.c.t.a.c. A partir d’aquest 2023 ens queda la feina de començar a implementar-lo.

Amb el suport de:

Contingut relacionat

#PetjadaTurisme – Precarització i conflictes laborals en el turisme

emma

Estrena a TV3 “Free Tours. Treballar per propines”

emma

Una llei del clima insuficient, una oportunitat perduda

MartaPerez