Future is public

El futur és públic: manifest global per als serveis públics


Organitzacions de la societat civil internacional s’uneixen per reclamar uns serveis públics forts que puguin afrontar les crisis globals

El passat 25 d’octubre, moviments i organitzacions de la societat civil van llançar un manifest demanant una nova aproximació als serves públics, com l’educació, l’energia, el menjar, la salut i les cures, l’habitatge, la seguretat social, les telecomunicacions, el transport, la gestió de residus, i l’aigua per afrontar la crisi ecosocial actual.

La pandèmia de la Covid19 ha posat de relleu les conseqüències de dècades de privatització i comercialització dels serveis essencials bàsics per la dignitat humana. Els impactes de la pandèmia se sumen als dos dels majors reptes actuals: el creixement de les desigualtats i la crisi ecològica i climàtica, que podrien empènyer 120 milions de persones més a situacions de pobresa al 2030.

El manifest respon a aquest context amb l‘objectiu de ser un reclam per als serveis públics i oferir una alternativa a la narrativa dominant que ha fallat en el seu objectiu de defensar els drets humans i una vida digna per a tothom. El manifest col·loca els serveis públics com un element fonamental per a una societat justa que implementi els valors de solidaritat, equitat i dignitat humana. A més, assenyala 10 principis per uns serveis públics i universals en el s.XXI.

Després de la seva publicació, es va organitzar l’esdeveniment Enough is enough: the future is public on es posava sobre la taula el rol crucial dels serveis públics per construir una economia i una societat sostenible, inclusiva, justa i resilient.


Clica per llegir i signar el manifest!

Contingut relacionat

Ho hem aconseguit: el 2019 no pagarem el Castor en la nostra factura

emma

Coneixes el programa de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics?

emma

Inscripcions obertes pel Volt 4!

emma