mn_george_caffentzis_personal_file_cover_undated.jpeg

Contra l’economia del deute


Només els deutors poden alliberar els deutors del seu deute (del poema de Bertold Brecht, “Tot o Res”).

George Caffentzis, filòsof del deute i del diner i membre de Strike Debt comença amb la seva conclusió:

El moviment de Justícia Global de la dècada dels 1990 i principis dels 2000 es va centrar en el deute nacional. És hora que els seus hereus s’aliïn amb els moviments incipients que lluiten contra micro – deute que es va desenvolupar després de la crisi de 2008 amb la finalitat de presentar un desafiament per a tota l’economia del deute.

Per fer el meu argument a favor d’aquesta conclusió política començo per distingir dos tipus de deute – microdeute i macrodeute – i per definir la noció d’una economia del deute…

Macro – deute no és només quantitativament gran (es mesura almenys en milions , si no milers de milions de dòlars), però s’incorre en forma col·lectiva en nom d’una entitat corporativa com una nació. El deute nacional, per exemple, és col·lectiu , ja que és un deute que el govern d’un Estat-nació assumeix, que compromet de forma automàtica a tots els seus ciutadans a ser responsables de pagar el préstec, encara que molts ciutadans s’oposin obertament a que l’Estat prengui prestat aquests diners.

Micro – deute és quantitativament petit (mesurat en centenars o milers de dòlars) i es presta a les persones; en la meva definició, el “microdeute” inclou el que els estadístics econòmics anomenen “deute de les famílies”, així com el deute “microcrèdits” que s’incorre quan les persones presten diners per dur a terme activitats “de generació d’ingressos”. Hem de recordar que tot i que el microdeute ve en paquets petits, quan se sumen pugen fins als bilions de dòlars. Per tant, el deute de les llars als EUA el 2010 va ascendir en total a prop de 13 bilions de dòlars!

En les últimes dècades els moviments que han estat implicats en la resistència al microdeute han estat força separats dels moviments que resisteixen el deute públic/nacional. Consideri la diferència, per exemple , entre dos dels moviments antideute més importants de la dècada dels 1990: el Moviment El Barzón a Mèxic i el moviment Jubileu Global.

El Barzón es va centrar en la multiplicitat dels deutes en el nivell micro com els dels consumidors, d’habitatge, de la petita empresa i dels agricultors. Amb una campanya enèrgica i creativa, que va obligar al govern mexicà a renegociar amb més de cinc milions de deutors els termes del seu deute en el seu benefici .

El moviment Jubileu va ser dirigit en gran mesura contra un sol tipus de deute – deutes públics/nacionals odiosos, injustos, i macro dels Estats postcolonials – i les condicionalitats que el Banc Mundial i el FMI imposen als governs de les nacions endeutades per rebre nous préstecs i continuar pagant el seu deute públic, evitant així ser expulsats del sistema de crèdit internacional. El moviment va demanar un “Jubileu” (l’antic nom hebreu de la cancel·lació periòdica dels deutes) al Sud Global .

Malgrat que els moviments contra els macro i micro deutes han operat en gran mesura separats recentment, l’economia del deute ha crescut de manera exponencial en tot el planeta en els últims trenta anys. Per una “economia del deute” em refereixo a una que requereix la majoria dels treballadors s’hagin d’endeutar només per reproduir-se. De fet, és una economia demoníaca on no només som explotats, sinó que s’espera que ens endeutem per continuar sent explotats! Als Estats Units els treballadors van començar a endeutar-se amb els bancs només des del sorgiment del keynesianisme després de la segona guerra mundial, és a dir, en un moment en què els salaris reals estaven pujant i hi havia garantia d’ocupació generalitzada (per als homes blancs, almenys) . L’economia del deute sorgeix després de la crisi del keynesianisme en els anys 1970 amb una barreja diabòlica: quan els salaris reals estan caient i l’ocupació es torna precària, mentre que la necessitat de demanar prestat per reproduir-se un mateix i la comunitat persisteix, fins i tot s’intensifica.

El problema de la lluita contra l’economia del deute és que els micro i macro deutes en última instància treballen junts en aquest sistema per atrapar de per vida milers de milions de treballadors per al capital. En una economia del deute, per tant, assumir una forma de deute significa prendre-les totes.

El Banc Mundial: de deute ” Macro ” a ” Micro “

Per establir la premissa que els micro i macro deutes estan relacionats entre sí en una economia del deute començo la història del deute el 1982, quan els planificadors d’alt nivell del sistema capitalista veien en la “crisi del deute” – causada sobtadament pel salt a tot el món en els tipus d’interès – una manera de contrarestar de manera decisiva els propers passos del moviment anticolonial. Un pas destacat en aquell moment era la formació d’una aliança dels governs postcolonials en suport del que es va anomenar el Nou Ordre Econòmic Internacional (NOEI) en la dècada dels 1970. Els governs nacionals que donaren suport al NOEI van argumentar que les nacions que van ser colonitzades mereixien reparacions de les potències colonials per compensar pel robatori durant segles de la seva riquesa, des dels recursos minerals fins la força de treball.

Aquesta discussió es va convertir en acadèmica quan el parany del deute va ser parat el 1982. Es va ofegar el NOEI i en lloc de rebre reparació per l’escàndol del colonialisme com es va exigir a les declaracions del NOEI, es va exigir als antics pobles colonitzats pagar, no només el capital i els interessos sobre els préstecs presos en préstec dels bancs i governs dels ex-amos colonials’ , sinó que es va posar les seves economies sota la supervisió directa de funcionaris del Banc Mundial i del FMI -els representants dels seus antics amos – que van supervisar Programes d’Ajust Estructural (PAE) que van imposar la reducció de les despeses governamentals dedicades a la reproducció de classe treballadora, la privatització de tots els actius del govern, i posar fi a totes les restriccions als fluxos de capital.

La resposta massiva a aquesta tornada a la situació colonial va ser una sèrie de “avalots contra el FMI” (que eren explosions d’ira dels deutors en contra del pagament del deute públic acumulat injustament) que va començar a mitjans de la dècada de 1980 en llocs com la zona del coure de Zàmbia i va aconseguir el seu punt àlgid amb la insurreccuó del “caracazo” de Veneçuela el 1989. Les manifestacions contra el deute que van portar a milions al carrer poden tenir lloc a causa de la classe de deute que estava en qüestió. Ja que el deute públic (a diferència del deute de les llars) era propietat de tots els ciutadans i ciutadanes. Els organitzadors d’aquestes manifestacions contra els PAE podien estar segurs del fet que tots els involucrats eren “deutors públics o nacionals” i que el deute públic no era un deute del qual un n’estigués personalment avergonyit. Un podia justificada i obertament odiar aquest deute. De fet, en lloc de ser la font de la divisió, el deute nacional es va convertir, per un període de temps, en una font d’unitat.

La resistència insurrecte a pagar el deute públic sovint era derrotada violentament, però el ressentiment anava impregnant la vida quotidiana. El Banc Mundial i el FMI es van queixar que les persones “pobres” dels països endeutats no es feien seves les polítiques d’ajustament estructural que aquestes institucions financeres van idear com condicionalitats per a rebre préstecs per pagar el deute nacional. Aquesta va ser la resposta eufemística els funcionaris del BM/FMI “l’odi expressat en contra d’ells en els milions de banners gargots en dotzenes d’idiomes que diuen una i altra vegada : “El Banc Mundial i l’FMI són la píndola de la mort per als nigerians, per als mexicans, per als egipcis, per ….”

Aquesta “no fer-se seves les PAE” en realitat volia dir, però, que els programes d’ajust estructural concebuts pel BM/ FMI no van aconseguir disciplinar la resistència “dels pobres “. Els “pobres urbans” no van poder ser espantats per la pèrdua d’un treball i un salari estable, ja que mai el van tenir. El “camperols pobres” no van poder ser fàcilment expropiats per pagar el deute perquè la terra que utilitzaven era en gran part dels cultius de subsistència i era de propietat comunal o familiar, sovint sense títols de propietat. Els “pobres ” estaven, a la vegada, perpètuament en moviment entre la ciutat i el camp, evadint contínuament els controls de carretera i els controls fronterers per preservar les terres comunals tradicionals i crear nous comuns en les perifèries de les megaciutats d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. L’immens valor que aquests treballadors i treballadores havien creat amb el seu treball es dissipava i es perdia en el procés d’acumulació que el BM i el FMI s’havien proposat expandir.

Aquest món fora de l’abast dels PAE era l’àrea d’investigació per a molts antropòlegs postcolonials que ja no es limitaven a investigar els sistemes de parentiu, sinó que van començar a estudiar els nodes i les estructures de la “economia informal “, així com les diferents pràctiques culpabilitzadores utilitzades a tot el món ” subdesenvolupat” contra els deutors morosos en préstecs d’amics i/o familiars. L’antropologia tornà doncs a ser útil per a l’expansió de les relacions capitalistes. Però en lloc d’espiar la política de la selva i la favela, com molts van fer en la Guerra Freda, aquest estudi va estudiar les complexes formes de l’economia de la selva i favela que feien possible que els pobres fessin l’impossible: sobreviure amb una “dòlar al dia.” Aquesta era la “matèria fosca” del món econòmic i el Banc Mundial volia penetrar-hi.

La resposta del Banc Mundial a la resistència i l’evasió dels PAE va ser ampliar els tipus de deute dels que s’ocupa. Es va moure de concentrar-se en el nivell macro – governamental i empresarial – cap avall en el nivell micro de les relacions socials per atrapar els pobles dels països ” ajustats” amb microcrèdit i altres relacions monetàries que els lligarien personalment dins del sistema capitalista, capturant el valor que produeixen i disminuint la seva imaginació quant a alternatives, de manera que ni tan sols poguessin somiar en un altre món, i molt menys fer-lo realitat! El Banc Mundial va deixar enrera els grans projectes d’infraestructures capitalistes (com preses i carreteres) en que es va centrar el finançament en la dècada dels 1950 i va començar a donar suport als esquemes de “microcrèdits ” dissenyats en el Grameen Bank del Muhammad Yunus i després va passar a donar suport a la “microfinançament” i “la inclusió financera.” A la dècada dels 2000, el ” micro” es converteix en el nou objectiu del pensament del Banc Mundial i els pobres esmunyedissos esdevenen l’objectiu fosc de desig del Banc.

Quan el Banc es pregunta: “Què manté els pobres pobres?”, la seva resposta actual ratlla en el tautològic: “els pobres són pobres perquè no tenen diners… i per que no saben com usar-lo quan el reben prestat.” Això no és cert , per descomptat, ja que “els pobres” en les societats comunals intactes han inventat molts mitjans per als que necessiten accedir a la riquesa comuna (des del circuit d’obsequi a la tontina). Els banquers del món volen substituir aquests sistemes “informals” estudiats pels antropòlegs amb un nou sistema de “inclusió financera”, és a dir, financiaritzar la reproducció social. Ells veuen una nova i vasta àrea d’expansió econòmica per al capitalisme i ara estan predicant una versió financiaritzadora del projecte d’Hernando de Soto d’atacar als béns comuns dels anomenats “pobres ” amb la finalitat de capitalitzar les seves terres.

Com s’indica en la publicació del Banc Mundial, “Microfinances i Inclusió Financera”, el 2013: “Amb 2.500 milions d’adults que no tenen accés als serveis financers, la millora de l’accés al finançament ofereix moltes oportunitats de desenvolupament.” El Banc veu en aquestes 2.500 milions de persones (un terç de la humanitat!) un exèrcit potencial de nous candidats per a la “inclusió financera” que li permeti la penetració més profunda de les relacions capitalistes en els àmbits de la vida quotidiana on hi ha un enorme camp per a la creació de valor, “capturat ” de forma ineficient per l’ actual sistema capitalista. Cada vegada més, els microdeute – dels préstecs a llars, a microempreses i als a negocis de mida petita i mitjana – s’ha convertit en un focus d’atenció del Banc Mundial. Això es deu al fet que l’Estat i la classe dels capitalistes afirmen que l’austeritat és necessària per escapar de l’impagament del deute públic, on “l’austeritat” significa la seva negativa a retornar una part de la plusvàlua que van expropiar per a la reproducció de la classe obrera. Per tant, tota la càrrega de la reproducció social de la força de treball recau en l’individu, la família, la comunitat i la classe obrera en el seu conjunt. Aquesta negativa de l’Estat a ser el primer inversor en la reproducció social ha portat a una reducció dels salaris i un augment agregat de microdeutes només per mantenir-se amb vida als països del sud i, ara també, al nord global, donada la recent implementació de les crisis del deute públic/nacional, seguides per l’escenari d’ajust estructural aplicat sobre els pobles de Grècia, Espanya, Portugal i Irlanda. El Banc i els seus visionaris ara veuen que el seu terreny no és només el nivell macro dels PAE, sinó també és el nivell micro del flux monetari entre el treballador i les entitats financeres. Junts creen l’economia del deute.

 

Cap a un moviment en contra de l’economia del deute

És hora que aquells que es van identificar amb la lluita contra el deute públic/nacional de donar aquest pas i unir-se en contra dels deutes micro, que és un moviment del deute que va començar a desenvolupar-se en resposta a la crisi financera de 2008 i més enllà d’això, en molts països incloent els EUA. L’experiència fonamental darrere d’aquest moviment va ser l’asimetria entre els destins de les grans (“massa grans per fer fallida”) corporacions capitalistes i els (“massa petits per rescatar”) treballadors i treballadores, especialment als EUA . Les corporacions van rebre bilions de dòlars del govern per continuar amb vida, mentre que set milions d’habitatges van ser embargats i set milions de deutors de préstecs estudiantils han deixat de pagar.

Vaig tenir l’oportunitat de presenciar un principi d’aquest moviment en els campaments Occupy! als EUA durant la tardor del 2011. Occupy! va ser la primera protesta organitzada contra el destí marcat pel deute basat en la classe en la crisi de 2008. Encara que no va ser explícitament un moviment contra el deute i que no exigia un Jubileu (és a dir, l’abolició de tots els deutes), em vaig adonar per primera vegada en la meva experiència política que els ocupants van escriure moltes frases com “jo dec 70.000 $ de préstecs estudiantils” i “el meu deute mèdic és de $ 5000″ en les seves pancartes. A més , el deute va esdevenir un tema important en les xerrades i converses a les tendes de molts altres campaments Occupy! que vaig tenir la sort de visitar des de Maine fins a Califòrnia. No és d’estranyar llavors, que en els últims dies de l’ocupació de Zuccotti Park a Nova York una organització en particular naixés i reunís algunes de les energies polítiques de la Ocuppy! dirigint-les en contra del deute estudiantil: el Occupy Student Debt Campaign (OSDC) . L’objectiu de l’organització de la campanya va ser el de construir cap a una vaga en contra del deute dels préstecs estudiantils i per demanar l’educació universitària pública i gratuïta. El OSDC va formalitzar les energies d’Occupy! en una promesa: ” Deixaré de pagar el meu deute de préstecs estudiantils si un milió de persones fan el mateix.” Tenint en compte el fet que ja hi havia al voltant de set milions de morosos del deute de préstecs estudiantils, hi havia esperança que aquesta promesa condicional seria el fundació d’un moviment massiu, deutors de préstecs estudiantils visibles i radicals”.

Això no va succeir. Després de molts mesos de campanya només uns 6.000 deutors van signar el compromís, tot i que hi havia milions de persones “invisibles” que havien impagat els seus deutes de préstecs estudiantils ja, i legalment s’enfrontaven a problemes fruit del seu incompliment i que no haurien d’haver enfrontat si simplement haguessin signat la petició OSDC. Per què va passar això? Alguns dels membres de campanya vem fer la hipòtesi que encara hi havia molta vergonya en declarar públicament que un és deutor, sobretot entre aquells que no poden seguir el ritme dels seus pagaments. Hi havia també molta por de que revelar obertament la pròpia condició de morós del deute tindria conseqüències repressives, ja que aquesta s’havia d’enfrontar sol.

Aquesta situació planteja el problema de com la massa “invisible” dels deutors podria transformar-se en agents “visibles” que rebutgen obertament l’economia del deute en la seva totalitat. Després de molta discussió entre les persones properes a la OSDC l’estiu de 2012 , una nova organització es va posar en marxa amb l’objectiu de dur a terme aquesta autotransformació de l’invisible al visible. Aquesta organització es diu “Strike Debt” (SD) (www.strikedebt.org). Els dos projectes que SD immediatament van prendre van ser: (1) la investigació, l’escriptura i l’àmplia distribució d’un fullet de 122 pàgines, titulat “Manual operatiu de les resistències del deute” (DROM) que va enquestar a tots els diferents cercles de l’infern del deute, des “d’agències de qualificació de crèdit”,  al deute mèdic , a les agències de cobrament de deutes , per al “finançament alternatiu” i (2) el que anomenem els Rolling Jubilee (RJ).

El RJ és un ús polític enginyós del mercat secundari de préstecs en mora que converteix les eines del capital financer contra si mateix. Funciona de la següent manera. Quan un préstec està en mora, el banc que va oferir el préstec està sovint disposats a vendre’l en un mercat secundari per només uns cèntims per cada dòlar. Molt sovint una agència de cobraments “agència voltor” està disposada a comprar el préstec a un preu molt reduït (de 2 a 5 centaus per cada dòlar) i a fer ús de tots els trucs al seu abast per esprémer el cobrament de la major quantitat possible a la part morosa.

Per què no hauria de poder una organització antideute per motius polítics com SD comprar aquests préstecs en el mercat secundari, al mateix preu de cèntims per cada dòlar que les agències de cobrament compren, i després cancel·lar-lo – en comptes de tractar de cobrar-lo? Vam descobrir que de fet, podíem! Després de consultar amb els advocats d’impostos, agències de cobrament ” traïdores” i altra gent amb coneixements, SD va decidir seguir endavant i fundar una organització que comprés el deute per cancel·lar-lo . Se li va dir el “Rolling Jubilee (Jubileu rodant)” i va començar a rodar a la tardor de 2012. El primer pas va ser comprar i cancel·lar $ 5.000 dòlars en deute mèdic. Després d’un microfinançament telefònic al novembre del 2012 , el RJ va rebre més de 500.000 $ en donacions (de molts que, sens dubte, eren deutors de si mateixos) per tornar a comprar i alliberar els deutors triats a l’atzar del seu deute mèdic. Aquí de fet trobem la realització de la saviesa brechtiana de l’epígraf , “només els deutors poden alliberar els deutors dels seus deutes.” En total, a hores d’ara, el RJ ha comprat i cancel·lat més de $12 milions de dòlars en deute mèdic de més de dos mil persones i n’hi ha més per venir.

La idea darrere de tots dos DROM i RJ és atacar tant a la vergonya i la por que frena milions de fer la transició des de l’impagament invisible dels préstecs particulars a el rebuig obert a tota l’economia del deute. El DROM vol proporcionar als afectats pel deute amb el coneixement sobre el terreny del deute que estan travessant, per tranquil·litzar-los, fent-los saber que no fan el viatge sols ni sense un mapa i una brúixola .

Alguns podrien objectar que el RJ no canvia cap de les estructures fonamentals del capitalisme financer. Per exemple, el RJ primer compra el deute abans de cancel·lar-lo. No és com si el deute es cancel·les a seques com en un jubileu del deute. Però el RJ no és ni pretén ser una estratègia directa per “enderrocar” el sistema financer ni és una subtil “bala màgica” que pot subvertir Wall Street i portar els estafadors a la seva perdició. Demostra als deutors, però, que amb la solidaritat podem ser alliberats del deute i deslegitimar tota la “indústria” financera, des dels bancs “massa grans per fer fallida” fins a la agència de préstecs més petita, ja que planteja la traumàtica pregunta: “Quin és el valor real del meu deute?”

En conclusió , els moviments dels deutors s’estan formant per enfrontar el creixement d’una “economia del deute.” Ara és el moment de reunir als moviments contra el deute “macro” , amb els que lluiten contra el deute “micro “. El Banc Mundial va considerar el valor del “micro” fa anys en la promoció de l’economia del deute, de manera que ara hem de ser nosaltres els que ens ocupem del seu desmantellament.

Contingut relacionat

Vídeos jornades #AuditFest

emma

La reforma fiscal aprovada per la UE torna a imposar l’austeritat

anna.celma

Som Decreixement: per unes Comunitats Energètiques justes i compromeses

MartaPerez