Tipus d'arxiuMapes

De qui són els gasoductes?

emma
Un cop d’ull a les quatre empreses més grans d’Europa: Enagás (Estat espanyol), Fluxys (Bèlgica), GRTgaz (França), Snam (Itàlia). Per què segueix la UE construint

DebtHub

emma
L’eina “DebtHub” és una aplicació web que permet la visualització, consulta i exportació de dades macro-econòmiques des d’una perspectiva crítica. Mostra un mapa a escala

El Parany Global del Gas: un pont al desastre

emma
La gran majoria del consum energètic d’Europa continua depenent dels combustibles fòssils, principalment del petroli, el gas i el carbó. Si bé els efectes climàtics

Geodiari del Volt Oligotòxic

emma
Recull de fotos i comentaris realitzades durant el Volt Oligotòxic, que va ser un recorregut pels indrets del territori que pateixen els impactes del model

Afectats per projectes energètics

alfons
Aquest mapa col·laboratiu realitzat entre diverses organitzacions i coordinat per l’Observatori del Deute en la Globalització reflecteix l’altra cara dels projectes energètics. S’emmarca dins l’activitat

Projectes Controvertits

emma
Aquest mapa mostra els projectes finançats pel Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (BERD) i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) que estan

Projectes Gasístics d’Interès Comú

emma
Aquest mapa mostra els Projectes d'Interès Comú relacionats amb el gas. És una reproducció d'un mapa de la Comissió Europea, a partir de la cartografia

La Ruta del Tomàquet

emma
La Ruta del Tomàquet. Eines de reflexió cap a una nova cultura del consum urbà és un informe de l’ODG en relació a les profundes