debthub.png

DebtHub


Descarregar arxiu   

L’eina “DebtHub” és una aplicació web que permet la visualització, consulta i exportació de dades macro-econòmiques des d’una perspectiva crítica.

Mostra un mapa a escala mundial, i uns gràfics dinàmics amb l’evolució d’un conjunt d’indicadors per a cada país seleccionat. Les dades provenen directament de la base de dades del Banc Mundial i estan sempre actualitzades. Aquests indicadors de desenvolupament permeten una primera anàlisi de les polítiques de desenvolupament de diferents països. Permet veure com ha impactat per exemple el Tractat de Deauville en països del nord d’Àfrica en temes com l’alfabetització dels nens, el percentatge de dones en càrrecs directius o l’esperança de vida dels titulars de drets dels països signants.

“DebtHub” és una eina que permet a la ciutadania accedir de manera clara i crítica a les bases de dades dels finançadors del desenvolupament.
A més, l’aplicació és programari lliure, de manera que qualsevol persona pot modificar-la i millorar-la.

https://www.odg.cat/MCA/debthub/

 

Amb el suport de:

              

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Cartografia de les Resistències al Gas Natural

emma

Projectes Controvertits

emma

Què és una Col·laboració Público-Privada i cóm ens afecta

emma