Justícia climàtica i deute

No hi ha justícia climàtica sense justícia financera


En la setmana internacional del deute volem posar de rellevància la importància de la interconnexió entre la problemàtica del deute financer i l’emergència climàtica. Informa’t i actua!

L’emergència climàtica està alimentant l’acumulació de deutes als països del sud global. Els països que pateixen els impactes de l’emergència climàtica, tot i que són els que menys hi han contribuït, s’enfronten a majors costos d’endeutament a causa de les seves vulnerabilitats climàtiques. No tenen gairebé més opció que demanar préstecs per mitigar els impactes, per adaptar-se i per a la recuperació després d’un fenomen climàtic extrem, quedant així la càrrega financera sobre les espatlles del sud global.

D’altra banda, els països que han acumulat nivells de deute insostenibles, han reduït l’espai fiscal i les oportunitats per invertir en adaptació i mitigació, així com per recuperar-se de les pèrdues i els danys després d’un desastre climàtic.

En aquest context, una transició global cap a una economia més sostenible i equitativa no serà possible sense un finançament climàtic sostenible, responsable, just, que no generi més deute i que no exacerbi les vulnerabilitats del sud global. Per això, necessitem la cancel·lació del deute i un marc de resolució del deute just perquè els països puguin afrontar els reptes del canvi climàtic i perseguir una recuperació verda i inclusiva.

En poques paraules, la justícia climàtica no serà possible sense la justícia financera. I la justícia financera no serà possible sense la justícia climàtica.

Això significa reconèixer el deute climàtic que el nord deu al sud global i proporcionar finançament climàtic suficient i de qualitat, així com la cancel·lació del deute. Però la reparació del deute climàtic també té a veure amb la restauració ecològica, el fi de l’extractivisme i el canvi cap a nous models de producció, distribució i consum. Es tracta de doncs, de canviar els sistemes.

Com participar-hi?

Signa la declaració, si ets una organització. La declaració està disponible en anglès, castellà, francès, portuguès i holandès. Fes clic aquí per veure la llista completa de signants.

Per a més informació:

Global action for debt cancellation «No hay justicia climática sin justicia de deuda»
Briefing EURODAD «The Climate Emergency: What’s debt got to do with it?«
Briefing «Debt and the climate crisis: a perfect storm»
Informe EURODAD «Una historia de dos emergencias» | El Webinar
OXFAM Informe paralelo de 2020 sobre financiación climática

Contingut relacionat

#NoPagoCastor

emma

L’ODG engeguem un pla de transició ecofeminista i decolonial

MartaPerez

Documental “El temps que resta”

emma