equip odg

Memòria 2017


Descarregar arxiu   

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) som un equip de persones que elaborem anàlisis crítica de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema capitalista i patriarcal, produint eines que faciliten la interpretació del context actual. Aquest anàlisis té com objectiu la mobilització i la transformació social enfront a les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere, amb la voluntat d’incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables.

L’ODG és també una plataforma oberta a la participació, al debat i a l’acció, que promou la creació de xarxes i espais de construcció d’alternatives que enforteixin les sobiranies populars i l’apoderament de les comunitats.

Aquí pots trobar la nostra memòria d’activitats i projectes 2017.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Auditoria de comptes 2019

emma

Memòria 2016

emma

Auditoria de comptes 2020

MartaPerez