Auditoria de comptes 2018


Descarregar arxiu   

Informe d’Auditoria de Comptes Anuals simplificats emès per un auditor independent a 31 de desembre de 2018.

 

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Memòria 2015

emma

Memòria 2013

emma

Memòria 2017

emma