Oferta laboral | Tècnic/a de gestió econòmica de projectes


L’Observatori del Deute en la Globalització necessita cobrir una plaça de suport a la gestió econòmica de projectes de l’àrea administrativa i financera de l’entitat, per a la seva oficina a la ciutat de Barcelona

CONVOCATÒRIA TANCADA | Oferta laboral | Cerquem tècnic/a de gestió econòmica de projectes d’educació per al desenvolupament

Perfil desitjat:

 • Vinculació amb moviments socials relacionats amb el moviment feminista, el moviment ecologista, la lluita en defensa dels drets socials, culturals i/o econòmics de col·lectius vulnerabilitzats o lluites afins.
 • Formació professional en les branques administrativa i/o financera, o demostrar experiència equivalent en algun d’aquests àmbits.
 • Almenys 1 any demostrable d’experiència professional en la gestió econòmica del cicle de projectes d’educació per al desenvolupament o cooperació internacional (formulació, execució i justificació) amb finançadors públics (ACCD, Ajuntament de Barcelona, Unió Europea) i privats.
 • Alt coneixement d’eines d’ofimàtica (Excel i/o OpenOffice/LibreOffice) i coneixement de programes de comptabilitat (suport associatiu) i fiscals (Factura-E)
 • Afinitat i compromís amb la missió, visió i valors de l’ODG, el model de governança horitzontal, la subscripció dels codis de conducta i dels protocols contra la violència masclista de l’entitat i de les xarxes on participa.

Es valorarà:

 • Coneixements i/o experiència en la gestió fiscal, comptable i financera d’entitats sense ànim de lucre.
 • Nivell C1 en al menys dos dels següents idiomes: Català, Castellà i Anglès. Es valorarà positivament tenir el C1 en els tres idiomes i d’altres idiomes.
 • Capacitat de treball en equips multidisciplinars, que posin en valor i acullin la diversitat en el seu sentit més ampli.
 • Capacitat de treball en models de governança basats en l’autogestió horitzontal, la presa de decisions per consens, la gestió del dissens, que aportin visió crítica i mirada sistèmica en l’abordatge dels conflictes.
 • Vinculació activista amb els feminismes, especialment amb les mirades ecofeministes, interseccional, i decolonial/antiracista.
 • Capacitat d’autonomia, organització, planificació i orientació a objectius.

Funcions a desenvolupar:

 • Formulació, execució i justificació econòmica de projectes d’educació per al desenvolupament amb finançament públic i privat.
 • Suport en la gestió administrativa, financera, fiscal i comptable de l’entitat.
 • Suport en la gestió de proveïdores, facturació, clients i persones associades.
 • Suport en l’organització d’activitats, jornades, tallers i congressos en col·laboració amb altres moviments socials afins.

És requisit imprescindible i previ a la signatura del contracte:

 •  Disposar de certificat digital personal per a signatura electrònica.
 • Disposar de certificat negatiu de delictes sexuals emès en els últims 6 mesos.

Condicions laborals (segons conveni intern):

 • Incorporació prevista: Immediata
 • Duració del contracte: fins al 31/12/2023 (9 mesos)
 • Jornada: 50 % de la jornada, 17,5 hores setmanals (770 anuals).
 • Remuneració: 1.176,24 Euros bruts mensuals (pagues prorratejades incloses).
 • Horari de treball orientatiu: Preferentment de dilluns a dijous pels matins, però amb flexiblilitat i a convenir, tenint en compte les necessitats del lloc de feina (esporàdicament pot ser necessari participar en reunions fora de l’horari habitual i activitats en caps de setmana) i les necessitats de conciliació amb la vida personal de la candidatura.
 • Lloc de treball: Presencial a l’oficina de l’ODG a Barcelona amb possibilitats de teletreball fins a un 40% de la jornada setmanal.
 • Per a més informació sobre les condicions laborals, consulteu el nostre conveni laboral intern en aquest enllaç: https://odg.cat/wp-content/uploads/2019/09/Conveni-laboral-ODG.pdf

Procediment d’aplicació:

Les persones interessades a postular la seva candidatura hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça: recursos.humans@odg.cat. En l’assumpte del correu electrònic s’indicarà la referència “SuportAdmin2023″. En aquest correu s’adjuntaran els següents arxius:

• 1 arxiu PDF amb el Currículum Vitae actualitzat. El currículum haurà de contenir el correu electrònic i el telèfon mòbil de contacte.
• 1 arxiu PDF amb la carta de motivació expressant el seu interès i motivació per aplicar al lloc vacant amb un límit màxim de 300 paraules.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà a les 12 PM (GMT-1) del dimecres 22 de març de 2023.

Procediment de selecció:

 • Es contactarà amb les candidatures preseleccionades en un termini de 5 dies hàbils des de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds.
 • Les candidates que no hagin rebut cap comunicació per part nostra abans del 30/3/2023 poden donar per desestimada la seva candidatura.
 • Es realitzaran entrevistes personals a les candidatures preseleccionades entre el 27 i el 29 de març de 2023. Les entrevistes es realitzaran a la seu de l’ODG a Barcelona o, a demanda de la persona candidata, es podrà realitzar via conferència digital.
 • El procés de selecció pot comportar una prova de coneixements relacionats amb les competències requerides.
 • Per preservar la igualtat d’oportunitats de totes les candidatures i la transparència, no es respondran trucades telefòniques ni comunicacions electròniques que no estiguin relacionades amb la logística del procés de selecció.

IMPORTANT:
L’ODG ha aprovat i està en fase d’implementació del pla de transició ecofeminista 2022-2024 i el Protocol d’abordatge de les violències masclistes i decolonial. Com a entitat en trànsit cap a l’ecofeminisme tenim el ferm compromís de garantir la no discriminació de cap candidatura.

Donem la benvinguda a totes les formes de ser, estar i estimar, especialment a les persones que pateixen opressions i discriminació per raó de classe social, sexe, expressió i identitat de gènere, orientació sexual, origen, situació administrativa, religió, capacitats especials, persones dependents a càrrec, estat civil o gestant, entre d’altres.

Per raons estructurals, les oficines no estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda.

L’equip de l’ODG, a Barcelona, a 9 de març de 2023.

Descarrega aquí l’oferta

Contingut relacionat

Presentació de l’estudi “El cost real de l’energia”

emma

L’ODG a la COP-21 a Paris

alfons

Xerrada-debat: Turisme i precarietat, un binomi inseparable?

emma