Oferta de feina | Personal de comunicació i sistemes


A l’ODG busquem una persona per cobrir la plaça de tècnica de comunicació. Llegeix les condicions i presenta la teva sol·licitud fins el dijous 7 de març.

Descàrrega aquí els termes de referència complets de l’oferta.

Perfil desitjat:

 • Formació universitària superior en ciències de la comunicació, periodisme i afins, o experiència equivalent.
 • Almenys 3 anys demostrables d’experiència en la comunicació vinculada a moviments socials relacionades amb alguna o vàries de les següents àrees: justícia social, financera, feminista, ecologista, defensa dels bens comuns, amb consciència de classe, gènere i origen, i mirada interseccional i decolonial, entre d’altres afins.
 • Capacitats per a la visió estratègica, la lectura i l’anàlisi crític del context, amb capacitats de resposta ràpida i flexible.
 • Experiència en el disseny i coordinació de campanyes de comunicació, incidència i enxarxament per a la mobilització i la transformació social.
 • Àmplia xarxa de relacions amb els moviments socials i activismes, institucions públiques i mitjans de comunicació.
 • Coneixement del panorama comunicatiu mediàtic (mitjans de comunicació, creadores de contingut, etc.)
 • Perfil avançat i posicionat en xarxes socials i comunicació digital activista.
 • Coneixement d’eines d’edició audiovisual, imatge, vídeo i so, per a la realització de materials per a les xarxes socials.
 • Excel·lent coneixement de català i castellà.
 • Alt coneixement d’eines d’ofimàtica de codi lliure.
 • Afinitat i compromís amb la missió, visió, valors i model de governança de l’ODG i subscripció als codis de conducta i protocols contra la violència masclista, tant de l’entitat com de les xarxes on participa.

Es valorarà:

 • Nivell avançat d’anglès i altres idiomes.
 • Vinculació amb moviments socials relacionats amb el moviment feminista, el moviment ecologista, la lluita en defensa dels drets socials, culturals i/o econòmics de col·lectius vulnerabilitzats o lluites afins.
 • Capacitat de treball en equips multidisciplinars, que posin en valor i acullin la diversitat en el seu sentit més ampli.
 • Capacitat de treball en models de governança basats en l’autogestió horitzontal, la presa de decisions per consens, la gestió del dissens, que aportin visió crítica i mirada sistèmica en l’abordatge dels conflictes.
 • Capacitat d’autonomia, organització, planificació i orientació a objectius.

Funcions a desenvolupar:

 • Coordinació i execució de l’estratègia de comunicació de l’entitat i de les seves línies temàtiques, projectes i campanyes. Participació en el disseny comunicatiu de la formulació de nous projectes i campanyes.
 • Suport a la responsable de l’Àrea en la diagnosi, disseny, planificació, execució i avaluació de la comunicació.
 • Relacions amb premsa i mitjans de comunicació a nivell català, estatal e internacional, per al posicionament de l’entitat com a referent en les temàtiques que treballa i difusió de productes de comunicació. Manteniment de la base de dades de premsa.
 • Publicació i manteniment Web (WordPress usuari avançat) i gestió de les xarxes socials de l’entitat i les seves campanyes (Instagram, Podcast, Twitter, Facebook, Youtube, Telegram, etc.).
 • Acompanyament i suport a les persones investigadores en comunicació, escriptura d’articles, xarxes socials, etc. Formacions puntuals.
 • Desenvolupament d’eines, guies i protocols de comunicació.
 • Relacions i gestió amb serveis externs (disseny gràfic, audiovisuals, impremta, etc.).
 • Disseny i edició de materials audiovisuals senzills per xarxes socials.
 • Manteniment dels sistemes informàtics de treball de l’equip (ERP, Nextcloud, Thunderbird, Postrius, OnlyOffice, BigBlueButton, Etherpad, Redbooth) i recolzament a les persones treballadores en el seu ús (amb el suport del proveïdor contractat).
 • Participació íntegra en la vida política i associativa de l’entitat, la presa de decisions i el compromís amb la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’entitat, d’acord amb els manuals i reglaments interns de funcionament.

És requisit imprescindible i previ a la signatura del contracte:

 • Disposar de certificat digital personal per a signatura electrònica.
 • Disposar de certificat negatiu de delictes sexuals emès en els últims 6 mesos.

Condicions laborals (segons conveni intern):

 • Incorporació prevista: El més aviat possible. Data prevista (2/4/24)
 • Modalitat del contracte: Indefinit
 • Compromís de permanència: 1 any prorrogable, en funció de la pràctica laboral, la disponibilitat econòmica i organitzativa de l’entitat.
 • Jornada prevista: 100 % de la jornada, 35 hores setmanals (1540 anuals). Negociables.
 • Remuneració: 2.438,20 Euros bruts mensuals (pagues prorratejades incloses) / 29.258,40 Euros anuals.
 • Horari de treball: De dilluns a divendres amb flexibilitat a convenir, tenint en compte les necessitats del lloc de feina (esporàdicament pot ser necessari participar en reunions fora de l’horari habitual i activitats en caps de setmana) i les necessitats de conciliació amb la vida personal de la persona candidata.
 • Lloc de treball: Presencial a l’oficina de l’ODG a Barcelona (Raval). Negociable amb possibilitats de teletreballar fins a un 60% de la jornada setmanal.
 • Per a més informació sobre les condicions laborals, consulteu el nostre conveni laboral intern en aquest enllaç.

Procediment d’aplicació:

 • Les persones interessades a postular la seva candidatura hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça: recursos.humans@odg.cat 
 • En l’assumpte del correu electrònic s’indicarà la referència “Comunicacio2024″. En aquest correu s’adjuntaran els següents arxius:
  1 arxiu PDF amb el Currículum Vitae actualitzat. El currículum haurà de contenir el correu electrònic i el telèfon mòbil de contacte.
  1 arxiu PDF amb la carta de motivació expressant el seu interès i motivació per aplicar al lloc vacant amb un límit màxim de 1 pàgina DinA4.
 • El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà a les 12 PM (GMT-1) del dijous 7 de març de 2024.

Procediment de selecció:

 • Es contactarà amb les candidatures pre-seleccionades en un termini de 5 dies hàbils des de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds. Les candidates que no hagin rebut cap comunicació per part nostra abans del 15/3/2024 poden donar per desestimada la seva candidatura.
 • Es realitzaran entrevistes personals a les candidatures pre-seleccionades entre el 11 i el 22 de març de 2024. Les entrevistes es realitzaran a la seu de l’ODG a Barcelona o, a demanda de la persona candidata, es podrà realitzar per videoconferència.
 • El procés de selecció pot comportar una prova de coneixements relacionats amb les competències requerides.
 • Per preservar la igualtat d’oportunitats de totes les candidatures i la transparència, no es respondran preguntes que no estiguin relacionades amb la logística del procés de selecció.

IMPORTANT:
L’ODG ha aprovat i està implementat el Pla de Transició Ecofeminista 2022-2024 i el Protocol d’abordatge de les violències masclistes i decolonial. Com a entitat en trànsit cap a l’ecofeminisme tenim el ferm compromís de garantir la no discriminació de cap candidatura.

Donem la benvinguda a totes les formes de ser, estar i estimar, especialment a les persones que pateixen opressions i discriminació per raons estructurals relacionades amb la classe social, sexe, expressió i identitat de gènere, orientació sexual, origen, situació administrativa, religió, capacitats especials, persones dependents a càrrec, estat civil o gestant, entre d’altres.

Per raons estructurals, les oficines no estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda.

L’equip de l’ODG, a Barcelona, a 19 de febrer de 2024.

Contingut relacionat

Quin és el paper i la importància del Port de Barcelona dins de la Unió Europea?

emma

Jornades Ecologistes Internacionals | 24 i 25 de març a Barcelona

MartaPerez

Un Pla B a la Unió Europea i l’Euro

Maadix