ODG

Acaparament energètic


Descarregar arxiu   

David Llistar (@superllisti), ODG.

Juny 2015. 7 pag.

Aquest paper defineix el concepte de acaparament energètic com el fenomen que es produeix quan una economia altament consumidora d’energia i dependent de l’exterior acapara recursos, terres i drets humans de poblacions terceres.

S’analitza el cas espanyol i s’explica com el model energètic espanyol actual necessita ser violent d’endolls cap enfora i de com transitar a un model respectuós amb altres pobles i amb les properes generacions.   Es revisen els efectes i els països sobre els qui acapara el metabolisme energètic espanyol.

Descarregar arxiu   

Related posts

Gas Transparent

emma

Vídeos d’entrevistes de l’ODG i la Revista Soberania Alimentaria sobre polítiques alimentàries

uzero

Cartografia de les Resistències al Gas Natural

uzero