ODG

Acaparament energètic


Descarregar arxiu   

David Llistar (@superllisti), ODG.

Juny 2015. 7 pag.

Aquest paper defineix el concepte de acaparament energètic com el fenomen que es produeix quan una economia altament consumidora d’energia i dependent de l’exterior acapara recursos, terres i drets humans de poblacions terceres.

S’analitza el cas espanyol i s’explica com el model energètic espanyol actual necessita ser violent d’endolls cap enfora i de com transitar a un model respectuós amb altres pobles i amb les properes generacions.   Es revisen els efectes i els països sobre els qui acapara el metabolisme energètic espanyol.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Aturem el Procediment de Notificació de Serveis de la Unió Europea

uzero

El projecte dels Estats Units d’Europa en la crisi de l’Eurozona.

uzero

Memòria ODG 2015

emma