Acaparament energètic


Descarregar arxiu   

David Llistar (@superllisti), ODG.

Juny 2015. 7 pag.

 

Aquest paper defineix el concepte de acaparament energètic com el fenomen que es produeix quan una economia altament consumidora d’energia i dependent de l’exterior acapara recursos, terres i drets humans de poblacions terceres.

S’analitza el cas espanyol i s’explica com el model energètic espanyol actual necessita ser violent d’endolls cap enfora i de com transitar a un model respectuós amb altres pobles i amb les properes generacions.   Es revisen els efectes i els països sobre els qui acapara el metabolisme energètic espanyol.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Jornalers de l’’Almeria marroquí’ denuncien els abusos laborals de les empreses espanyoles

Maadix

Informe: L’Acaparament Energètic de l’Estat espanyol

emma

Taula rodona | Lluites ecofeministes front la crisi de reproducció social

MartaPerez