ODG

Tagsmemòria

Memòria ODG 2015

emma
Ja està disponible la Memòria de l’ODG per l’any 2015! Vols saber en què hem treballat l’any passat? FITES ODG 2015: 3 projectes centrals: –