Tagsmemòria

Memòria i Balanç social 2021 de l’ODG

MartaPerez
Consulta la memòria d’activitats i econòmica i el Balanç social 2021 de l’Observatori del Deute en la Globalització Durant l’any 2021 hem sentit moltes vegades

Memòria ODG 2015

emma
Ja està disponible la Memòria de l’ODG per l’any 2015! Vols saber en què hem treballat l’any passat? FITES ODG 2015: 3 projectes centrals: –