Publicacions

Els Crims del Deute

Maadix
Laura Ramos, Observatori del Deute en la GlobalitzacióIcaria ISBN: 84-7426-853-2 PVP: 8 De què va…Una bona part dels moviments socials, tant del Nord com del

El Subtil Poder de les Transnacionals

Maadix
Antoni Verger, Observatori del Deute en la Globalització Ed. Icaria. Col. Contraarguments (2) Maig 2004 120 pàgs. ISBN: 84-7426-714-5 PVP: 5 € Les empreses transnacionals