ODG
Auditoria comptes 2020 ODG

Auditoria de comptes 2020


Descarregar arxiu   

Informe d’Auditoria de Comptes Anuals simplificats emès per un auditor independent el 31 de desembre de 2020.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Memòria 2017

emma

Memòria 2015

emma

Auditoria de comptes 2018

emma