Auditoria de comptes 2019


Descarregar arxiu   

Informe d’Auditoria de Comptes Anuals simplificats emès per un auditor independent a 31 de desembre de 2019.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Memòria 2013

emma

Memòria 2018

emma

Memòria 2014

emma