Auditoria de comptes 2019


Descarregar arxiu   

Informe d’Auditoria de Comptes Anuals simplificats emès per un auditor independent a 31 de desembre de 2019.

Descarregar arxiu   

Contingut relacionat

Auditoria de comptes 2020

MartaPerez

Memòria 2017

emma

Balanç social 2020

MartaPerez