Ecofeminismes

emma

Els ecofeminismes conformen una corrent teòrica, una proposta política, un(s) moviment(s) social(s) i una proposta vital que destaca la connexió entre la dominació, explotació i degradació de la terra i la naturalesa no humana, i l’opressió de les dones i altres grups socials (pobles originaris, persones racialitzades, LGTBI, entre d’altres). Els sistemes de dominació responsables d’aquesta subordinació són el sistema capitalista i l’heteropatriarcat.

L’enfocament que tenen en comú els ecofeminismes és posar la vida al centre en lloc del capital, per respectar els processos de la naturalesa i per assegurar unes condicions de vida adequades i desitjades, ambientalment sostenibles, definides de manera democràtica i que assegurin l’equitat entre sectors poblacionals. L’objectiu és tenir possibilitats reals de reproducció biològica i social, el que implica la resignificació dels treballs de cures -a través de la seva identificació, valoració i redistribució- i la defensa del medi ambient en bones condicions.