TagsJudiciCastor

Veredicte Judici Popular Castor

emma
Veredicte del Judici Popular al projecte Castor A Barcelona, el dissabte 17 de juny de 2017 Constituït el Tribunal per jutjar les responsabilitats per les

Documents sobre el Castor

emma
MATERIALS PRINCIPALS GENERALS: Llistat aparicions Projecte Castor a publicacions oficials RD 855 2008 de la Concessió del Projecte Castor Project Undertaking Deed – Contracte entre