ODG

Max Carbonell / Ràdio Barberà / Impactes de la industria turística i la seva relació amb les finances i el mercat immobiliari


Entrevista a Max Carbonell en Ràdio Barberà, el 15 d’abril del 2019.

Contingut relacionat

Nicola Scherer / El Salto / La siguiente crisis llama a la puerta mientras el Congreso debate sobre la anterior

emma

Públic / “Sempre es diu que el turisme genera molts llocs de treball, però mai del tipus de condicions laborals que tenen”

emma

La Directa / Uns fons europeus contra la COVID dissenyats per a les grans corporacions

emma