ODG

Mapa d’actors al sector turístic


Download file   

Presentem el mapa d’actors “Qui és qui a la Barcelona turistificada?” en base al treball de recerca i enxarxament fet des de l’ODG, al voltant del turisme.

Informe ODG “El turisme o la vida. Treball i precarietat a la ciutat neoliberal” per Max Carbonell.
El turisme és venut a l’opinió pública com a una indústria netament positiva, generadora d’ocupació, creixement i oportunitats. Però hi ha una cara B d’aquesta fotografia ideal, sovint molt invisibilitzada, que és una precarietat laboral especialment acusada a la que estan sotmeses les persones treballadores d’aquesta indústria.

Informe ODG “(No) Tot és mercantilitzable. L’entramat financer en el sector del turisme” per Juan Viver.
El turisme pertany cada vegada més als capitals financers internacionals i respon a interessos especulatius i lògiques de financerització creixents. Les conseqüències per a les veïnes són evidents: pujades de lloguer, ocupació de l’espai públic, precarietat laboral i un llarg etc.

Download file   

Related posts

Is Natural Gas a climate friend?

emma

Big corporations profiting from ECB’s Covid19 emergency program PEPP

emma

Infografia projecte Castor

emma