ODG

Blog

Sessió de co-disseny sobre el model turístic

emma
Vine a debatre i pensar col·lectivament propostes alternatives a un model turístic que es construeix al voltant de la precarietat de veïnes i treballadores. El